Bemutatkozunk

A Nagy Imre Társaság (rövidítve NIT) 1992. november 30-án alakult. Fő célja Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékének ápolása, életművének tanulmányozása és minél szélesebb körben történő terjesztése. Feladatának tekinti az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc mártírjai és hősei, valamint a sztálinista rendszerben lefolytatott koncepciós perek áldozatai emlékének életben tartását.

A Nagy Imre Társaság törvényesen bejegyzett egyesület, alapszabálya megfelel a Polgári Törvénykönyvnek, az Egyesületi Törvénynek, valamint az egyesületekre vonatkozó, 2015. január 1-jén életbe lépett miniszteri rendeletnek.

A NIT országos hatáskörű egyesület, mely 2015. január 1-jén tizenhárom helyi szervezettel (Békéscsaba, Budapest, Csongrád, Debrecen és Hajdú-Bihar megye, Győr és Környéke, Jászberény, Kaposvár és Somogy megye, Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szabadka-Délvidék, Szeged, Tatabánya, Veszprém megye) rendelkezik.

Legfőbb szerve az évente összeülő Küldött Gyűlés. Tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban az Országos Elnökség irányítja.

A NIT alapító elnöke Nagy Erzsébet asszony, Nagy Imre leánya volt, aki ezt a tisztséget 2008. január 29-én bekövetkezett haláláig betöltötte. Jelenlegi elnöke Balahó Zoltán történész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb kori gyűjteményének kutatója.

A NIT tevékenysége során szorosan együttműködik a Nagy Imre Alapítvánnyal, kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein.

A Társaság céljait különböző rendezvényekkel, konferenciákkal, előadásokkal, emléktúrákkal, diákvetélkedők, koszorúzási ünnepségek szervezésével, illetve azokon történő részvétellel, kiadványok megjelentetésével szolgálja. Jelentős érdemei vannak a Nagy Imre és harcostársai tiszteletére létesített emlékhelyek (szobrok, emléktáblák, róluk elnevezett közterületek) kezdeményezésében. Időszakos kiadványa Örökségünk címmel jelenik meg.

A NIT székhelye Nagy Imre utolsó lakhelye, az Orsó utca 43 (Bp. II. ker. Pasarét) alatti Emlékház, mely otthont ad a névadónk életét és korát bemutató, korszerű audiovizuális eszközökkel felszerelt múzeumnak és szervezési titkárságunknak is.

Imre Nagy Society

Introduction


The „Nagy Imre Society” was founded on 30th November 1992. Its main purpose is to preserv the memory of the martyr prime minister Imre Nagy, and to study of his life work and its propagation in a wider circle.

The NIT considers its task to keep the memory of the martyrs and heroes of the Revolution and War of Independence of 1956 and the victims of the conceptional show trials in the Stalinist system alive.

The „Nagy Imre Society” is a legally registered association, its constitution meets the requirements of the Civil Code, the Association Law and the ministerial decree referring to the associations as of 1st January 2015.

The NIT is a society with national scope having 13 local organisations in Békéscsaba, Budapest, Csongrád, Debrecen and Hajdú-Bihar county, Győr and surroundings, Jászberény, Kaposvár and Somogy county, Miskolc and Borsod-Abaúj-Zemplén county, Nyíregyháza and Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Szabadka-Southland, Szeged, Tatabánya, Veszprém county) on 01.01.2015.

The supreme body is the Delegate Assembly having its sessions yearly. In the period between the Delegate Assemblies the activity of the Society is governed by the national presidency.

The founding president of the NIT was Erzsébet Nagy, the daughter of the martyr prime minister Imre Nagy. She fulfilled this position till her death on 29th January 2008. The current president is Zoltán Balahó historian, museologist, and the researcher of the contemporary collection of the Hungarian National Museum.

The NIT’s activity is in close cooperation with the Foundation Imre Nagy, they mutually participate in each other’s events, contribute to the popularisation of the Memorial House of Imre Nagy.

The aims of the Society are supported by various events, conferences, lectures, memorial trips, students’ quiz competitions, organisation of wreath-laying ceremonies and participation in them as well as publishing issues. They have outstanding merits in the initiative of foundation of memorial places (statues, plaques, and public places named after them) in honour of Imre Nagy and his co-fighters.

Their periodical is „Our Legacy”.

The headquarter of the NIT is located in the Memorial House, the last home of Imre Nagy, 43 Orsó utca (Budapest, 2nd district, Pasarét) which is the home of the museum, presenting the life and times of Imre Nagy.The Museum is equipeed with modern audiovisual devices and this is the office of our organisational secretary.


Kitüntetettjeink

 
 

 

* Piros színnel a Nagy Imre Társasg tagjait tüntettük fel.


A Nagy Imre Emlékplakett és Emléklap kitüntettjei feldolgozás alatt...

Válasszon az alábbi kategóriákból

 
Kezdőlap NIT tablakep Rólunk Szervezet

Történet

Média

Dokumentumtár