• 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

 

November 4-én Nagy Imréné Égető Mária egykori lakóhelyénél a Főváros és Környéke szervezet rendezett koszorúzási ünnepséget, melyen beszédet mondott László Imre, Újbuda polgármestere, Fekete Miklós, tatabányai szervezetünk elnöke és Jánosi Katalin, Égető Mária unokája. A beszédeket követően az újbudai önkormányzat, Jánosi Katalin, a NIT Országos elnöksége és az Etele utca 21 sz. ház lakóinak képviselői koszorúzták meg az emléktáblát. Az ünnepségen részt vett a legendás Maca néni 102 éves egykori szomszédja. Köszönet tatabányai szervezetünk tagjainak, akik nagy számban látogattak ebből az alkalomból Budapestre.

 

 

  

Koszorúzási ünnepséget tartottak a vajdasági Kishegyesen is, ahol Kudlik Zoltán emlékeztetett arra, hogy ennek a község lakosai is odaadó segítséget nyújtottak a magyar menekülteknek.

 

 

A szerbiai Kelebián is rendeztek koszorúzási ünnepséget, annak emlékére, hogy ez a város fogadta be először az 56-os magyar menekülteket.

 

Október 26-án, a bánáti Hertelendyfalván (Szerbia) első ízben rendeztek 56-os ünnepséget, melyen Kudlik Zoltán, vajdasági szervezetünk elnöke mondott beszédet.

 

Október 23-án Palicson a vajdasági 1956-os központi emlékműnél a NIT nevében Kudlik Zoltán, az 56-os Műhely civil szervezet részéről Szabó Zoltán helyezte el az emlékezés koszorúját. A Vajdaság legdélibb 56-os emléktábjánál, Temerinben is volt emlékünnepség.

  

 

 

 Zentán a városháza oszlopcsarnokában Dr. Rajki Márton 56-os mártír emléktáblájánál rendeztek koszorúzási ünnepséget és alkalmi megemlékezést.

 

Jászberényben a NIT helyi szervezete a Jász Múzeumban rendezett emlékünnepséget, és részt vett a városi megemlékezésen, melyen az emlékezés koszorúját Metykó Béla és Magyar Levente helyezte el.

 

 

 

Nyíregyházán Nagy Imre domborművénél rendeztek koszorúzási ünnepséget.

 

 

Miskolci szervezetünk tagjai a város 1956-os ünnepségén vettek rész.

 

 

Békéscsabán az ország első Nagy Imre szobránál rendeztek koszorúzási ünnepséget, melyről Társaságunk tagja, Fábián István számolt be a Katolikus Rádió hírműsorában. Az évforduló alkalmából került sor az erzsébethelyi általános iskola tanulóinak hagyományos 56-os emlékfutására.

 

 

Tatabányán a Nagy Imre Társaság legnagyobb helyi szervezete részt vett a városi ünnepségen, majd koszorúzási ünnepséget rendezett Nagy Imre szobránál, melyen részt vett Szűcsné Posztovics Ilona, a város új polgármestere.

  

 

 

Október 23-án délután a Nagy Imre Alapítvány rendezésében Jánosi Katalin, mártír miniszterelnökünk unokája segítségével a vendégek megismerkedhettek az Orsó utcai Emlékház történetével, és megtekinthették a házban lévő, korszerű audiovizuális eszközökkel is felszerelt emlékmúzeumot. Az emlékházat az ünnep alkalmával számos diákcsoport látogatta meg.

  

 

Október 22-én Debrecenben a NIT helyi szervezetének társrendezésében nyitották meg a „történelmi sorsfordító ötvenesek” című kiállítást a magyar történelem sorsfordító eseménysorozatairól. A megnyitó beszédet Oláh László tartotta (a kiállítás november 22.-ig látogatható).

 

Október 22-én a II. kerületi Önkormányzat szervezésében fáklyásmenet indult a Nagy Imre Emlékháztól az 1956-os Forradalom emlékére.

 

 

 A NIT Hajdu-Bihar megyei szervezete a debreceni nyugdíjas szervezetekkel közösen szervezett emlékező rendezvényt. Helyi szervezetünk elnöke, Oláh László beszédében szomorúan hangsúlyozta, hogy a fiatal generáció mennyire tájékozatlan 56 történéseit illetően.

 

Október 23-án A városi ünnepség után a debreceni televízió interjút készített Oláh Lászlóval, majd Papp László polgármester díszebédet adott az 56-os szervezetek tagjai tiszteletére.


 

Október 21-én a Nagy Imre Társaság és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselői részt vettek a Budapesti Rendőr Főkapitányság Kopácsi Sándor emlékére rendezett koszorúzási ünnepségén és megkoszorúzták egykor alelnökünknek a főkapitányság falán lévő emléktábláját.

 

 

Október 19-én a NIT tagjai rendezték meg hagyományos badacsonyi emléktúrájukat, melynek keretében a mintegy nyolcvan résztvevő megkoszorúzta a bányász emlékművet, a rabtábor emléktábláját, majd a Zabó család szőlőjében elhelyezett emléktáblát annak emlékére, hogy Nagy Imre élete utolsó békés napját 1956 október 22-én a Zabó család szüreti mulatságának vendégeként töltötte. A diákcsoportot Juhász István, a „felnőtt” emléktúrát Fekete Miklós irányította, a résztvevőket Siposné Zabó Anna, valamint a 88 éves Rezsuta István, a rabtábor egykori kényszermunkása kalauzolta. A forradalom emlékét a Zabó szőlő előtt Turbuk István saját szerzeményű dalaival idézte fel.

 

 

 

 

Programjaink október 18-án a győri diákok badacsonyi emléktúrájával kezdődtek.

 

 

 

A NIT hagyományainak megfelelően részint önálló programokkal, részint a helyi önkormányzatokkal és más intézményekkel közösen ünnepelte az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc évfordulóját.

 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke a katonanemzedékek 28. találkozóján emlékéremmel ismerte el Hajdu-Bihar megyei elnökünk, Oláh László munkáját.

 

Az október 13-i önkormányzati választásokon Társaságunk tagjai közül újraválasztották Szita Károlyt, Kaposvár megyei jogú város és Ormai Istvánt, Nagyatád város polgármesterét, országos elnökségünk tagját. Tatabánya megyei jogú város önkormányzatába képviselővé választották Frankné Farkas Gabriellát és Fekete Miklóst helyi szervezetünk elnökét. Önkormányzati képviselővé választották Békés megyei szervezetünk tagját, Paláncz Györgyöt. Mindnyájuknak melegen gratulálunk és jó munkát kívánunk. Helyi szervezeteinktől várjuk a további információkat az önkormányzati választások egyesületünket érintő eredményeiről.

 

A NIT a Csongrád megyei szervezet megalakulása 25. évfordulója tiszteletére szeptember 20-21-én a megyében tartotta a rendszerváltás 30-ik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi központi programját.
A konferenciáról és az emléktúráról részletes beszámoló terjedelme miatt a Dokumentumtárban olvasható.

  

 

 

 

 

 

    

   

     

   

 

 

 

Hetven éves korában elhunyt Rajk László építész, közéleti személyiség, a Nagy Imre Alapítvány kuratóriumának tagja. Rajk László a nemzetközi visszhangot keltett koncepciós per kivégzett fővádlottjának fia, a Kádár rendszerrel szemben álló ellenzék egyik jelentős szereplője volt. Belsőépítészként többek között ő tervezte a Nagy Imre Emlékház jelenlegi formájának kialakítását.

 

A NIT kibővített elnökségi ülésén tájékoztató hangzott el az elmúlt hónapok eseményeiről. Az elnöki beszámolót (ld. honlap korábbi cikkei) debreceni és tatabányai szervezetünk elnökei egészítették ki. Oláh László elmondta, hogy kitűnően sikerült a szervezet megalakulásának 25. évfordulójára rendezett ünnepség, és emlékplakettet, emléklapot adott át Balahó Zoltánnak, Csizmadia Gyöngyinek, Doszpoly Orsolyának és Haas Péternek, akik egyéb kötelezettségeik miatt nem vehettek részt a jubileumi rendezvényen. Fekete Miklós a tatabányai szervezet recski és brennbergbányai emléktúrájáról számolt be.

A Társaság pénzügyi helyzetéről Haas Péter tartott beszámolót. Elmondta, hogy a NIA útján kapott összegen és a tagdíjakon kívül 400 ezer Ft pályázati pénzt nyertünk a Bethlen Alapítványtól, és köszönetet mondott azoknak az önkormányzatoknak, amelyek támogatásaikkal segítették, ill. segítik a helyi rendezvények lebonyolítását. Felhívta a figyelmet, hogy a jelentős kiadást igénylő nagyobb rendezvények az év további hónapjaiban történnek..

Ezután a résztvevők az év hátralévő programjaival kapcsolatos teendőket vitatták meg. A tervek szerint a rendszerváltás 30. évfordulójára emlékező ünnepi konferenciára és kisérő rendezvényeire szeptember 20-21-én, Hódmezővásárhely központtal kerül sor. A NIT hagyományos badacsonyi emléktúráját október 19-re tervezzük, és ebben az évben is megrendezzük a diákok badacsonyi emléktúráját.

Az elnökség megállapodott abban, hogy a 2020. évi Küldött Gyűlésen kerül sor a funkcióiról lemondó három vezetőnk utódainak megválasztására. A Jelölő Bizottság azonos lesz a 2018. évivel.
Az elnökség elismerését fejezi ki Dr. Nanovfszky György úrnak, a fővárosi szervezet elnökségi tagjának, aki az augusztus 20-iki nemzeti ünnep alkalmából megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.
 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy augusztus 20-án, 80 éves korában elhunyt Benedek Jenő festőművész, a NIT alapító tagja, Jánosi Katalin férje. Társaságunk közössége őszinte együttérzését fejezi ki családjának és magyar művésztársadalomnak.

 

Sajnálattal tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2019. augusztus 22-26-ra tervezett Kárpátaljai tanulmányút elegendő utaslétszám hiányában elmarad.

 

 A volt Romániai Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezetének meghívására a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nagy Imre Társaság közös delegációja részt vett a rendszerváltás harmincadik évfordulója alkalmából rendezett konferencián és a koszorúzási ünnepségeken. A sepsiszentgyörgyi városházán rendezett konferencián Balahó Zoltán Nagy Imre emlékplakettet adott át a meghívó szervezetnek az 1956-os magyar Forradalom melletti kiállásukért, emlékének ápolásáért.


A konferencián Balahó Zoltán a „Malenkij Robot” múzeumról, Traian Dragan az 1989-es temesvári forradalommal kapcsolatos személyes emlékeiről tartott előadást, Haas Péter összefoglalót adott a magyarországi rendszerváltás történetéről, Nagy Imre és mártírtársai 1989 június 16-i gyász-szertartásáról. A konferencia résztvevői  Snagovban megkoszorúzták forradalmunk ott fogva tartott vezetőinek emlékművét, a sepsiszentgyörgyi 56-os emlékművet és a barcaföldvári fogolytábor helyén felállított emlékkövet. A meghívó szervezet emlékmúzeumában a NIT tablóiból kiállítás nyílt Nagy Imre életéről.

 

Honlapunk nem szívesen foglalkozik különféle sajtótermékek cikkeinek minősítésével, most azonban a Pesti Srácok című orgánumban olyan névadónk személyét lejárató írás jelent meg, amelyet nem hagyhatunk szó nélkül. A cikk ismert tények elferdítésével és sajátos értelmezésével, valamint számos alkalommal megcáfolt álhírek rosszindulatú felmelegítésével minősíthetetlen hangon szidalmazza Nagy Imrét, az 1956-os Forradalom mártír miniszterelnökét.

 

A NIT Elnöksége június 23-án rendkívüli ülést tartott, melyen megtárgyalta a rendszerváltás 30. évfordulójának  rendezvényeivel kapcsolatos kérdéseket és tanulságokat. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik szervező munkájukkal, közreműködésükkel, aktív részvételükkel hozzájárultak a helyi szervezetek sikeres rendezvényeinek lebonyolításához, és nagy számban vettek részt a Nagy Imre Alapítvány június 14-i konferenciáján, és június 16-i ünnepi rendezvényein.  (A határozatok összefoglalóját a Jegyzőkönyv elkészülte után közöljük, de annak lényege, hogy az Elnökség és a Felügyelő Bizottság a 2020-as Küldött Gyűlésig változatlan összetételben és programmal működik tovább, és elnézést kér azért, mert egy június 15-re tervezett, végül elmaradt központi ünnepségünk egyik programelemének tervezésénél akaratlanul is megbántotta az érintettek, illetve hozzátartozóik érzékenységét).


Az Elnökség úgy döntött, hogy megszünteti a Társaság FB oldalát, ezentúl az érdeklődők a NIT életéről, rendezvényeiről, állásfoglalásairól honlapunkon tájékoztatnak, illetve vajdasági szervezetünk sajátos helyzetéből adódóan külön honlapot is működtet. A döntés oka, hogy az utóbbi időben a NIT nevét felhasználva az FB-n ismeretlen trollkodók különféle álhíreket közöltek és olyan bejegyzéseket, amelyekben sértegettek általunk nagyra becsült személyiségeket.


Az Elnökség gratulált Besenyi Vendel úrnak a Honvédelemért kitüntető cím I. fokozatának elnyeréséhez.

 

 

 

Június 16-án, Nagy Imre és mártír társai kivégzésének 61- és méltó eltemetésük 30. évfordulóján a Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoportja és a Kelet Népe Egyesület, a Bajcsy-Zsilinszky Társaság vezetői megkoszorúzták Nagy Imre nyíregyházi domborművét.

 

 

Tatabányai szervezetünk a budapesti központi ünnepségen történő részvétel után Nagy Imre tatabányai szobránál rendezett koszorúzási ünnepséget.

 

 

Kaposváron ünnepi emlékülést tartottak, melynek előadói Gyarmati György történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Központi Levéltárának nyugalmazott főigazgatója és Bertalan Péter történész, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetője voltak. Többek között  elhangzott, hogy 1956-ban Nagy Imre a taszári repülősöket kérte fel, hogy figyeljék az orosz csapatok mozgását.
A névadónk  szobránál tartott koszorúzási ünnepségen Somogy megyei szervezetünk elnöke, Szántó László mondott ünnepi beszédet.

 

Debrecenben a június 14-én rendezett ünnepi megemlékezéseknek különös jelentőséget adott, hogy a NIT Hajdú-Bihar megyei szervezete ezen a napon ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Nagy Imre emléktáblájánál a szervezet elnöke, Oláh László mondott ünnepi beszédet, majd a megemlékezés a város szülötte, Szilágyi József emléktáblájánál folytatódott. A Művelődési központban előadás sorozatot rendeztek a kettős évforduló alkalmából, melyen többek között Mazsu János történész méltatta Nagy Imre államférfiúi érdemeit. Az ünnepségekről készült video felvételek a FB-n tekinthetők meg. Egyik legrégibb és legaktívabb szervezetünknek a Nagy Imre Társaság közössége további sok sikert, eredményes munkát kíván.

 

Június 16-án a  NIT nem rendezett, központi ünnepséget, hanem csatlakozott a NIA-nak a Gyász és a Remény napjára emlékező ünnepségeihez. Tatabányáról különbusz érkezett, de fővárosi és szegedi szervezetünk számos tagja is részt vett Nagy Imre Jászai Mari térre áthelyezett szobránál, majd a 301-es parcellában rendezett megemlékezéseken. A nagy hőség ellenére számos civil szervezet és közéleti személyiség tisztelte meg részvételével a rendezvényeket.

A Jászai Mari téren Jánosi Katalin mondott beszédet, melyen többek között kifogásolta, hogy manapság emlékezetpolitikai szempontok felülírják ennek a napnak a valódi jelentőségét és történéseit, és felsorolta azokat a nyomós indokokat, melyek Nagy Imre szobrának a Vértanúk terén történő elszállítása ellen szóltak és szólnak. Ezután számos szervezet, köztük a NIT képviselői is tisztelegtek a szobor mellett sorakozó koszorúik előtt.

Az ünnepség résztvevőit különbuszok szállították a 301-es parcellához, ahol Nagy Imre sírjánál Mécs Imre ismételte meg 1989 június 16-án elmondott emlékezetes beszédét, amely ugyanolyan mély hatás gyakorolt hallgatóságára, mint harminc esztendővel ezelőtt. Ezután a lélekharang kongása mellett az emlékezők virágokat helyeztek el Nagy Imre és az 1956-os Forradalom többi mártírjának és hősének sírján. Mindkét rendezvényen Galkó Balázs színművész mondott el az alkalomhoz illő verseket.

   

 

 

 

 

 
Békéscsabán Nagy Imre szobránál tartottak ünnepi megemlékezést, melyen Nagy Sándor, helyi szervezetünk elnöke és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő méltatták névadónk áldozatát, és a június 16-i gyász-szertartás jelentős nemzetközi visszhangját. Az eseményről tagtársunk, Fábián István tartott ismertetőt a Katolikus Rádióban, és felhívta a figyelmet a június 16-i budapesti rendezvényekre is.

Június 13-án az önkormányzat és a NIT helyi szervezetének képviselői a Rákóczi téri Nagy Imre szobornál emlékeztek a rendszerváltás 30. évfordulójára.
Szegedi szervezetünk vezetője, Géczi József Alajos emlékeztetett arra, hogy 1989 májusában  az MSZMP reformszárnyának országos tanácskozásán ítélték el hivatalosan  először a Nagy Imre és vádlott társai  elleni koncepciós pert és követelték az áldozatok rehabilitálását. Az ünnepségről helyszíni tudósítást adott a szegedi televízió és beszámolt a szeged.hu internetes portál is.

 

Június 14-én, a Magyar Tudományos Akadémia kistermében a NIA nemzetközi konferenciát rendezett Nagy Imre és mártírtársai gyászünnepségének 30. évfordulója alkalmából. A több mint száz vendég, köztük a számos NIT tag részvételével tartott rendezvényen Kende Péter akadémikus elnökölt. Adam Michnik, a lengyelországi rendszerváltás egyik főszereplője méltatta Nagy Imre életútját, majd Timothy Galton Ash oxfordi professzor beszélt a nyugat geopolitikai szerepének változásairól, és az Európai Unió problémáiról a pénzügyi támogatások és a demokratikus értékek érvényesítésének összeegyeztetése kapcsán.

Végezetül Jánosi Katalin mutatta be a Temetés című könyv új kiadását.

 

  

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nagy Imre Társaság neve alatt különböző E-mail címeken Társaságunk állásfoglalásával ellen tétes, provokatív irományokat továbbítottak különféle sajtóorgánumoknak.

Leszögezzük, hogy Társaságunk állásfoglalásai kizárólag honlapunkon (nagyimretarsasag.hu) jelennek meg a nyilvánosság számára, minden más E-mail címen megjelenő írás rossz szándékú „trollkodás”. A Nagy Imre Társaságnak névadónk budapesti szobrának áthelyezésével kapcsolatban változatlan: elleneztük és ellenezzük a szobor Vértanúk teréről történő elszállítását, és az új, Jászai Mari téri helyszínt tiltakozásunk fenntartása mellett vesszük tudomásul.

 

 
Az index című internetes portálon tévedésből vagy provokációnak felülve egy fiatal újságíró gyakornok olyan cikket közölt, amely szerint egy számunkra teljesen ismeretlen címről küldött E-mail alapján a  Nagy Imre Társaság örömmel veszi névadónk szobrának Jászai Mari térre történő áthelyezését. Erélyes tiltakozásunkra megjelent az alábbiak szerint egy helyesbítés, amelyik közli, hogy az előbbi cikknek az ellenkezője igaz.  

Cikkünk egy korábbi verziójában tévesen állítottuk azt, hogy a Nagy Imre Társaság nem tiltakozott a szobor áthelyezése ellen, sőt örömmel vették ezt. Ezzel ellentétben, mint azt dr Haas Péter, a társaság alelnöke közölte, tilltakoztak " a szobor hajánál fogval előrángatott, álságos indokokkal történt áthelyezése ellen, és az új helyszínt, a Jászai Mari teret sem találták megfelelőnek és méltónak a szobor számára".

 
 
A NIT április 6-án, a Nagy Imre Emlékházban tartotta meg éves Küldött Gyűlését, mely a vonatkozó  szabályoknak megfelelően érvényes és eredményes volt. Az elnöki tisztet a szokott magas színvonalon ellátó Fekete Miklós először az elmúlt évben elhunyt tagjainkról emlékezett meg. Ezt követően Társaságunk Országos Elnökségének döntése alapján Gombár Szeréna konzul asszony kapta meg a Nagy Imre emlékplakettet, aki nagy érdemeket szerzett vajdasági szervezetünk erkölcsi és anyagi támogatásában.

A Küldött Gyűlés előtt valamennyi szavazásra jogosult tagtársunk megkapta az Elnökség éves beszámolóját, a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteit, a Felügyelő Bizottság állásfoglalását, valamint a 2019. évre vonatkozó programot és költségvetési tervet.

Az írásos anyagok kiegészítéseképpen Balahó Zoltán elnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt év gazdag és sikeres programsorozata mellett egy súlyos kudarcot is el kellett szenvednünk: nem tudtuk megakadályozni névadónk szobrának a Vértanúk teréről történő elszállítását.

A Felügyelő Bizottság képviseletében Fakli Károlyné elmondta, hogy Társaságunk tevékenysége 2018-ban is megfelelt a civil egyesületekre vonatkozó jogszabályoknak és az Alapszabályunkban foglalt előírásoknak.  Felhívta a figyelmet arra, hogy takarékossági okokból 65 év feletti tagjaink – amikor lehetséges - ne autóval, hanem vonattal utazzanak  rendezvényeinkre.

A Küldött Gyűlés egyhangú szavazással fogadta el  a fentebb felsorolt beszámolókat, valamint a 2019. évi programot és költségvetési tervet. Döntött arról, hogy az éves tagdíj 2020-ban 3000 Ft (rossz anyagi helyzetben lévő tagtársaink részére a helyi szervezetek elnökségének jóváhagyásával 1500  Ft) legyen.

A hivatalos program után a résztvevők és a meghívott vendégek megtekintették egykori alelnökünk, Kopácsi Sándor életéről szóló, A sólyom röpte című dokumentumfilmet. A vetítés előtt elnökünk emléklapot adott át Bánki Ivánnak, a film rendezőjének.

A rendezvény beszélgetéssel egybekötött zsíroskenyér partival zárult. A jóízű falatok elkészítéséért köszönet illeti tatabányai szervezetünk több  tagját és mindazokat, akik a magukkal hozott ételekkel, italokkal hozzájárultak a  program hangulatos befejezéséhez.

   

  

   

 2018. évi működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap

 

 

Március 27-én Tiszanagyfaluban a Polgármesteri Hivatal  és a NIT SzabolcsSzatmár-Bereg megyei szervezetének részvételével tartották az 1945. évi földosztás emlékére rendezett hagyományos ünnepséget. A rendezvényen, melyről a Kelet-Magyarország képes beszámolót készített,  Dr Sallai József, helyi szervezetünk ideiglenes elnökségi tagja mondott beszédet.

 

Március 21-én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetünk részt vett Nyírbátorban a Radnóti díj  átadási ünnepségén.

 

 

A NIT Országos elnöksége március 14-i ülésének fő témája az április 6-án (szombat) 10 óra30 percre összehívott éves Küldött Közgyűlés előkészítése volt. Ezzel kapcsolatban az Elnökség elfogadta a korábbi észrevételekkel módosított 2018. évi beszámolót és pénzügyi jelentést, meghallgatta a Felügyelő Bizottság elnökének kiegészítését, elfogadta a 2019. évi program és költségvetés tervezetét, és a helyi szervezetek részére javasolt központi támogatást, valamint a  tagdíj 2020-tól érvényes módosítására vonatkozó indítványt. Terveink szerint a hivatalos aktusok után a rendező és családja jelenlétében levetítjük egykori alelnökünk, Dr Kopácsi Sándor életéről szóló dokumentumfilmet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Küldött Gyűlésen szavazati joggal a helyi szervezetek 2018. évben megválasztott küldöttei (minden megkezdett tíz tag után egy-egy küldöttet lehet delegálni), az Országos Elnökség tagjai és a Felügyelő Bizottság elnöke vehetnek részt. A tiszteletbeli elnökségi tagoknak tanácskozási joguk van. Az a megválasztott küldött, aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni az eseményen, írásban meghatalmazhatja a helyi szervezethez tartozó másik tagtársát a Küldött Gyűlésen történő részvételre.
Értesítést kaptunk, hogy Társaságunk rövidesen megkapja a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési fejezetéből származó szokásos támogatásának teljes összegét.
Dr. Kopácsi Sándor születésének évfordulóján a NIT és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselői megkoszorúzták Orbán Balázs utcai egykori lakóhelyén egykori alelnökünk, az 1956-os Forradalom kiemelkedő szereplőjének emléktábláját.
Tatabányai szervezetünk ebben az évben is megrendezte hagyományos évadnyitó farsangi bálját. A kitűnő hangulatú rendezvényre február 23-án, az Edutus főiskola aulájában került sor. Ezúttal is sor került művészi produkciókra, kitűnő vacsorára, tombolára és fergeteges táncmulatságra. A rendezvény végét beárnyékolták Fekete Miklós és Sáradi Ibolya szomorú bejelentései: Mészáros Lőrinc egyik cégének tatabányai építkezése során ledöntötték és a sitt közé dobták egy nyilasok által meggyilkolt neves bányász szakszervezeti vezető szobrát. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Tamás, az a készséges buszvezető, aki sokat szállított bennünket, ráadásul megszűnt az a busztársaság, amelyik sokat segített Társaságunknak rendezvényeink lebonyolításában.
 
  
 
A Főváros és környéke szervezet február 14-én megtartotta évnyitó Közgyűlését. A 2018. évről szóló beszámoló és a 2019. évi tervek mellett két új küldöttet választottak a Küldött Gyűlésre Farkas György és Dr. Nanovfszky György személyében.
A NIT Országos Elnöksége megtartotta ez évi első ülését. Balahó Zoltán elnök köszöntötte és megajándékozta a kerek születésnapjukat ünneplő elnökségi tagokat, majd ismertette a legutóbbi elnökségi ülés óta történt fejleményeket. Az elnökség határozatot fogadott el, melyben tiltakozik a budapesti Nagy Imre szobor vértanúk teréről történő elszállítása ellen. Megtörtént a Nagy Imre Alapítvány és a NIT közötti együttműködési szerződés aláírása, melynek alapján megkaptuk támogatásunk első részét, 1 millió Ft-ot. Ez az összeg a beérkező tagdíjakkal együtt fedezetet biztosít Társaságunk működéséhez az év első hónapjaiban. Reméljük, hogy a Kormány és a Magyar Tudományos Akadémia közötti nézeteltérés a NIA és ezen belül a NIT finanszírozását nem érinti.  

Ez után került sor a 2019. évi program ismertetésére. Küldött Közgyűlésünket a tervek szerint április 6-án, a Nagy Imre Emlékházban tartjuk. A küldötteket 2018-ban három évre választottuk, új küldött választás csak ott szükséges, ahol a taglétszám változása ezt indokolja (a helyi szervezetek minden megkezdett tíz tag után egy küldöttel képviseltethetik magukat). Az elnökség meghallgatta az előzetes pénzügyi beszámolót és FB jelentést, majd a különböző témákban elhangzott hozzászólásokat.

A 2018. évi tevékenységünkről és pénzügyeink alakulásáról, valamint a 2019. évi tervekről és azok pénzügyi vonzatairól szóló előterjesztéseket február folyamán eljuttatjuk az elnökségi, tiszteletbeli elnökségi és FB tagoknak, valamint a helyi szervezeteink vezetőinek.
Helyi szervezeteink többsége megtartotta évnyitó Közgyűlését. Nyíregyházán szervezetünk 25 éves évfordulóját ünnepelte, és úgy döntött, hogy ideiglenes vezetőséggel folytatja működését.
Sipos József történész, a NIT elnökségi tagja kapta meg a szegedi Móra Ferenc Múzeum Tömörkény díját, mivel döntő szerepet játszott a múzeum 19-20. századi történelmi, társadalom- és gazdaságtörténeti gyűjteményének megalapozásában.
A Nagy Imre Társaság központjának vonalas telefonszáma (200-38-71) február 7-én megszűnt. A Társaság központjával a továbbiakban a honlapon szereplő mobil telefonszámon és E-mail címen lehet kapcsolatot tartani.

A Polgári Szabadság Platform kezdeményezése nyomán a Nagy Imre Társaság, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum, Magyar Pand és a TizenX   nevű szervezet hívta Kaposvár polgárait, Nagy Imre tisztelőit a mártír miniszterelnök szobrához csendes, gyertyagyújtásos emlékezésre. A város polgárai közül mintegy 80-90 fő volt jelen az eseményen.

Az esemény Jánosi Katalin, Nagy Imre unokájának a kaposváriakhoz intézett levelének felolvasásával kezdődött. Szántó László, a NIT somogyi szervezetének elnöke szólt röviden Nagy Imréről, utalással a róla, munkásságáról terjesztett egyes hazug, hamis állításokra. Ezután felolvasta a Nagy Imre Alapítvány és a Nagy Imre Társaság Elnöksége közös, 2018. december 13-án közzétett tiltakozó állásfoglalását. A békés, csendes emlékezés résztvevői közül számosan gyújtottak mécsest a névadónkra való emlékezés jegyében.
A helyi média érdemben nem adott hírt az eseményről

A NIT Országos Elnöksége megtartotta ez évi első ülését. Balahó Zoltán elnök köszöntötte és megajándékozta a kerek születésnapjukat ünneplő elnökségi tagokat, majd ismertette a legutóbbi elnökségi ülés óta történt fejleményeket. Az elnökség határozatot fogadott el, melyben tiltakozik a budapesti Nagy Imre szobor vértanúk teréről történő elszállítása ellen. Megtörtént a Nagy Imre Alapítvány és a NIT közötti együttműködési szerződés aláírása, melynek alapján megkaptuk támogatásunk első részét, 1 millió Ft-ot. Ez az összeg a beérkező tagdíjakkal együtt fedezetet biztosít Társaságunk működéséhez az év első hónapjaiban. Reméljük, hogy a Kormány és a Magyar Tudományos Akadémia közötti nézeteltérés a NIA és ezen belül a NIT finanszírozását nem érinti.  

Ez után került sor a 2019. évi program ismertetésére. Küldött Közgyűlésünket a tervek szerint április 6-án, a Nagy Imre Emlékházban tartjuk. A küldötteket 2018-ban három évre választottuk, új küldött választás csak ott szükséges, ahol a taglétszám változása ezt indokolja (a helyi szervezetek minden megkezdett tíz tag után egy küldöttel képviseltethetik magukat). Az elnökség meghallgatta az előzetes pénzügyi beszámolót és FB jelentést, majd a különböző témákban elhangzott hozzászólásokat.


A 2018. évi tevékenységünkről és pénzügyeink alakulásáról, valamint a 2019. évi tervekről és azok pénzügyi vonzatairól szóló előterjesztéseket február folyamán eljuttatjuk az elnökségi, tiszteletbeli elnökségi és FB tagoknak, valamint a helyi szervezeteink vezetőinek.
Helyi szervezeteink többsége megtartotta évnyitó Közgyűlését. Nyíregyházán szervezetünk 25 éves évfordulóját ünnepelte, és úgy döntött, hogy ideiglenes vezetőséggel folytatja működését.

Sipos József történész, a NIT elnökségi tagja kapta meg a szegedi Móra Ferenc Múzeum Tömörkény díját, mivel döntő szerepet játszott a múzeum 19-20. századi történelmi, társadalom- és gazdaságtörténeti gyűjteményének megalapozásában.
A Nagy Imre Társaság közössége erélyesen tiltakozik névadónk szobrának méltó helyéről, a Vértanúk teréről történő eltávolítása ellen.

A magunk részéről az utolsó percig reménykedtünk, hogy korábbi tiltakozásaink meghallgatásra találnak, és az elfogult ítélkezés helyett a józan ész fog felülkerekedni.

Ez az éj leple alatt lebonyolított akció nemcsak Nagy Imre, hanem az 1956-os Forradalom többi mártírjának emlékét, még élő résztvevőinek, a vértanúk és hősök családtagjainak érzékenységét is sérti. Érthetetlen számunkra, miért tartották szükségesnek a Kossuth térről és környékéről valamennyi 56-os emlékhely eltávolítását, hiszen forradalmunkat minden számottevő politikai erő rendszerváltásunk előképének tekinti.
2018. december 28.
Tiltakozás a Nagy Imre-szobor áthelyezése ellen

A Nagy Imre Alapítvány Kuratóriuma és a Nagy Imre Társaság Elnöksége megdöbbenten értesült arról, hogy a korábbi tiltakozások ellenére Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről – ahol huszonkét éve áll – elszállítják, és a Jászai Mari tér egy pontján állítják fel.

A szobor helyére egy, az 1930-as években készült, 1945-ben eltávolított emlékmű másolata kerül, amely az 1919-es vörösterror áldozatainak állított emléket. Egy a magyar történelemben vitathatatlan szerepet játszó személyiség helyére kerül egy mindössze tíz évig ott állt kompozíció, amely úgy emlékeztet 1919 áldozataira, hogy a fehérterror során életüket vesztőket meg sem említi.

Nagy Imre életének sorsfordító, történelmi pillanatai – a földosztás, az 1953-as enyhülés kormányprogramja és az 1956-os forradalom – mind a Parlamenthez kapcsolódnak. Mártíriuma összekapcsolja alakját Batthyány Lajos 1848-as miniszterelnökével. A szobor – nem véletlenül, a felállítók és az alkotó közös terve alapján – a Batthyány-örökmécses és az Országház „tengelyén”, azoktól szinte egyenlő „látótávolságra” helyezkedik el. Nagy Imre ércalakja a Kossuth téren át a Parlamentre tekint, a magyar szabadság és demokrácia szimbolikus tereire. Mindez szerves része a szobor jelentésének, amit most szűk látókörű formális okokból akarnak felcserélni egy emlékezetpolitikai, művészi és városképi szempontból egyaránt kétes emlékműre.

A Nagy Imre Alapítvány Kuratóriuma és a Nagy Imre Társaság Elnöksége tiltakozik Nagy Imre szobrának áthelyezése ellen és követeli, hogy azt hagyják meg jelenlegi helyén.

Budapest, 2018. december 13.

82 éves korában elhunyt Kósa Ferenc, számos nemzetközi és hazai díjjal kitüntetett filmrendező, közéleti személyiség, az 1956-os forradalom résztvevője, aki számos alkalommal megtisztelte részvételével a Nagy Imre Emlékház rendezvényeit.
December 13-án megtartotta éves, kibővített záróülését a NIT Országos Elnöksége.

Az Elnökség megdöbbenését és felháborodását fejezte ki a Kiemelt Nemzeti Emlékhelyek Bizottsága indítványával kapcsolatban, mely szerint a Nagy Imre szobrot a Vértanúk teréről a Jászai Mari térre kívánják áthelyezni, és elfogadta, hogy a Nagy Imre Alapítvánnyal közös tiltakozó nyilatkozatot tegyünk közzé.

Az Elnökség emléklappal fejezte ki elismerését

Pusztainé Létay Anikó művésznőnek, aki ellenszolgáltatás nélkül készítette el Nagy Imre portréját névadónk új miskolci emléktáblájához;

Sárady Ibolya Yvett idegenforgalmi vállalkozónak, Társaságunk tagjának, júniusi romániai emléktúránk magas színvonalú megszervezéséért;

Traian Constantin Dragan történész-szakmuzeológusnak, Társaságunk új tagjának a romániai emléktúra sikeréhez nyújtott pótolhatatlan segítségéért.

Balahó Zoltán bemutatta azt a két 1956-os forradalom emlékezetét idéző festményt, melyet E. Szabó Zoltán békéscsabai művész ajánlott fel Társaságunk részére.

Ezután sor került az október-decemberi programokról és pénzügyi helyzetünkről szóló tájékoztatásra, Örökségünk című éves kiadványunk bemutatására és kiosztására.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetünk ügyvezető elnöke, Tóth Sándor bejelentette, hogy másirányú társadalmi elfoglaltsága és egészségi állapota miatt nem tudja tovább vállalni  helyi szervezetünk vezetését, és mivel nincs más vállalkozó a 33 tagú közösség vezetésére, január 11-i közgyűlésükön bejelenthetik a szervezet működésének szüneteltetését. Balahó Zoltán részt kíván venni ezen a közgyűlésen, és megpróbálnak megoldást találni egyik legnagyobb múltú helyi szervezetünk tevékenységének folytatására. Ezzel kapcsolatban hosszabb vita zajlott le a Társaság tagságának frissítéséről, új középkorú és fiatal tagok bevonásának lehetőségéről, melyre megfontolandó javaslatok hangzottak el.

A záróülés kötetlen beszélgetéssel egybekötött ünnepi koccintással fejeződött be.
A hétvégén Szabadkán tizenegyedik alkalommal szerveztek a szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében regionális történelmi vetélkedőt középiskolások számára. Idén Nagy Imre halálának 60-ik évfordulója előtt tisztelegve "Nagy Imre és kora" nevet viselte a verseny. Összesen tiz csapat részvételével a legjobb eredményt a szabadkai Közgazdasági középiskola negyedikes tanulói érték el.
November 22-én, a XVI. kerületben megkoszorúzták az emléktáblát annak az épületnek a falán, melyben Nagy Imre, munkatársai és családjaik elrablásuk után, Romániába szállításuk előtti utolsó óráit töltötték.  Az ünnepségen Horváth Csaba mondott beszédet, a NIT-et Balahó Zoltán elnök képviselte.
 
Békéscsabán a Magyar Tudomány Ünnepén Jánosi Katalin emlékezett a sznagovi deportálás idejére. Az előadásról a Békés Megyei Hírlap november 13-i száma részletes beszámolót közölt.
November 12-én a Nemzeti Múzeumban és a Nagy Imre Emlékházban látogatást tett Török József úr, a romániai Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei elnöke. A Nemzeti Múzeum XX. század történelmével kapcsolatos kiállításának és az Emlékház múzeumának megtekintése mellett megbeszélést folytatott Balahó Zoltánnal és Haas Péterrel szervezeteink további együttműködésének lehetőségéről. Ezzel kapcsolatban szó esett konkrét programok jövő évi lebonyolításának tervéről  is.
November 4-én a NIT Főváros és környéke szervezete és Országos Elnöksége koszorúzási ünnepséget tartott Nagy Imréné Égető Mária két éve felavatott Etele úti alatti emléktáblájánál. Az ünnepi beszédet az Emlékház történésze, Fodor Fanni tartotta, aki részletesen ismertette a legendás Maca néni életútját. Megható pillanatok voltak, amikor a ház 101 éves lakója, Bartha László beszélt arról, milyen odaadóan ápolta beteg feleségét szomszédja, akiről csak annyit tudott, hogy Nagy Imrénének hívják, de sejtelme sem volt arról, hogy ez a név a mártír miniszterelnök özvegyét takarja.

A koszorúzási ünnepséget Garamvölgyi Anett az alkalomhoz illő, szép dalokkal gazdagította. 
 
Az MTI november 4-én nyilvánosságra hozta a NIT és a Nagy Imre Alapítvány nyilatkozatát, melyben tiltakozik névadónk szobrának a Vértanúk teréről történő tervezett eltávolítása ellen. A nyilatkozat meglehetősen nagy médiavisszhangot keltett.
A vajdasági Kishegyesen ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1956-os Forradalom  áldozataira. Helyi szervezetünk elnöke, Kudlik Zoltán beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalokkal meg kell ismertetni 1956 történetét. A határmenti település lakói aktívan segítették a Forradalom bukása után Magyarországról Jugoszlávia felé menekülő nemzettársaikat.
 A Nagy Imre Társaság és a Nagy Imre Alapítvány közös nyilatkozatban fejezte ki tiltakozását Nagy Imre mártír miniszterelnök szobrának a Vértanuk teréről tervezett eltávolítása miatt. Az MTI-n keresztül közölt nyilatkozat bővített formája október 30-án megjelent a nepszava.hu honlapján.
Az 1956-os Forradalomra és Szabadságharcra való emlékezés jegyében történelmi vetélkedőt szervez a vajdasági 56-os Műhely civil szervezet középiskolás diákok részére. A téma: Nagy Imre és kora (emlékezés a mártír miniszterelnök kivégzésének 60. évfordulójára) címmel. A kiírás 3 tagú csapatok számára történik. jelentkezés a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
Október 30-án a vajdasági Temerinben felavatták az 1956-os Forradalom legdélibb emlékhelyét, Sörös Imre mellszobrát, aki üldözött forradalmárokat csempészett ki Magyarországról, amiért halálra ítélték.
Október 24-én a kispesti Párbeszéd Tere rendezvényklubban Boross Géza és Haas Péter folytatott beszélgetést az 1956-os Forradalom előzményeiről, történeteiről és következményeiről. A programot internetes közvetítésen keresztül kísérhették figyelemmel a klub tagjai és más érdeklődők.
Képek a helyi szervezeteink által, illetve közreműködésével rendezett tatabányai, békéscsabai és vajdasági( palicsi, zentai és bajmoki) megemlékezésekről. Tagjaink részt vettek a különböző városi ünnepségeken, közülük a veszprémin Melocco Miklós, a világhírű szobrászművész emlékezett meg Nagy Imréről. 
    
 
Október 23-i nemzeti ünnepünk napján Társaságunk elnöke, Balahó Zoltán a Nemzeti Múzeumban nagy érdeklődéssel kísért tárlatvezetést tartott, melynek során névadónk, Nagy Imre életútját ismertette, mondandóját a múzeum legújabb kori gyűjteményének tárgyaival illusztrálva.
  
A NIT hagyományos október ünnepség sorozata október 12-én, a kaposvári és győri diákok badacsonyi emléktúrájával kezdődött, akik tanáraik és a NIT ottani szervezeteinek tagjaival együtt felkeresték megkoszorúzták a Nagy Imre kormány által felszámolt rabtábor helyén és a Nagy Imre 1956 október 22-i látogatásának emlékére a Zabó szőlőben található emlékművet.

Október  20-án verőfényes időben került sor a NIT tagok részére szervezett badacsonyi emléktúrára, melyen a tatabányai, fővárosi, vajdasági, miskolci és a Veszprém megyei szervezetek részéről mintegy hatvan tagtársunk vett részt. A résztvevők Zabó Anna és Istvándy Gergely vezetésével a szokott helyszínek mellett megtekintették az egykori bánya helyén emelkedő látványos bazaltfalat is. A koszorúzások után a program egy pohár jó bor és zsíros kenyér melletti kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd az Istvándy család pincészetében bor- és mustvásárlással zárult. Köszönet Zabó Annának a kitűnő szervezésért és Istvándy Gergelynek a program pénzügyi támogatásáért és kedves ajándékáért. Reméljük, hogy a jövő évi emléktúrán már felavathatjuk a most készülő tájékoztató táblákat is. (a képek a „felnőtt túra” állomásait mutatják be)
    
   
Október 10-én a Rákoskeresztúri Új Köztemető 300-as parcellája előtti területen az Országos Rendőr Főkapitányság és a Budapesti Rendőr Főkapitányság rendezésében katonai tiszteletadás mellett történt Dr. Kopácsi Sándor rendőr altábornagy és felesége, Ibolya asszony hamvasztás utáni búcsúztatása. A gyászbeszédeket Dr. Terdik Tamás ezredes budapesti rendőr főkapitány, Kopácsi-Gelberger Judit és lánya, Leslie-Gelberger Éva tartották. A szertartáson számos neves személyiség vett részt, a Nagy Imre Alapítványt Jánosi Katalin és Pótó János, az Emlékház igazgatója képviselte, a Nagy Imre Társaság részéről mintegy ötvenen  (Tatabányáról,  a fővárosi szervezettől, Miskolcról, Kaposvárról és Szegedről) voltak jelen.

Dr. Kopácsi Sándor 1956-os Forradalom idején Budapest rendőr főkapitánya, a Nemzetőrség főparancsnok-helyettese volt, a Nagy Imre per hatodrendű vádlottjaként életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1975-től családjával Kanadában élt, a rendszerváltás után idejét megosztotta budapesti és torontói otthona között. Magyarországon többek között az Országos Polgárőr Szövetség alapító elnöke és a NIT alelnöke volt. 2001-ben hunyt el. Ibolya asszony Társaságunk alapító tagja volt, aki kanadai otthonából is folyamatosan figyelemmel kísérte tevékenységünket, majd minden évben hazalátogatott, és részt vett az októberi ünnepség sorozatokon. 2018 februárjában hunyt el, kívánsága az volt, hogy ő és férje hamvait a 300-as parcellában helyezzék örök nyugalomra.  Mindketten varázsos egyéniségek voltak, akikből a számos meghurcoltatás és szenvedés ellenére hiányzott a gyűlölet, az ellenségeskedés.

Az emlékezetes, felemelő gyászünnepség megszervezéséért köszönet illeti az Országos és a Budapesti Rendőr Főkapitányságot.

A gyász-szertartáson résztvevő NIT tagok felkeresték Nagy Imre sírját, majd megtekintették a ferencvárosi pályaudvar melletti „bunkermúzeumot”, amely a II. világháború után az un. malenkij robotra Szovjetunióba hurcolt magyar állampolgárok tragikus sorsát mutatja be. A szakavatott idegenvezetők a kiállítás létrehozói, Balahó Zoltán elnökünk és Baják László voltak.

Délután a Nagy Imre Emlékházban a Főváros és környéke szervezetünk rendezett bensőséges hangú megemlékezést Kopácsi Sándor és Ibolya emlékére. Előbb Jánosi Katalin szólt a vendégekhez, majd Bessenyei Lajos rektor emeritus tartott nagy tetszéssel fogadott előadást „Kopácsi Sándor, az Ember” címmel. Ezután Kopácsi Judit mutatta be vetített képek segítségével szülei és családja életét.

A „telt házas” rendezvényen tagjaink mellett részt vettek a Kopácsi család rokonai, barátai, köztük Robert Schulz, a neves kanadai magyar filmproducer és Bánki Iván filmrendező, akinek Kopácsi Sándor életéről szóló filmjét az októberi ünnepségek alkalmával az ATV mutatja be.

Jelenlétükkel megtisztelték programunkat Kanada budapesti nagykövetségének képviselői is.
Október 10-én 10.45 perckor a Rákoskeresztúri köztemető 300-as parcellája előtti területen katonai tiszteletadás mellett történik Dr. Kopácsi Sándor rendőr altábornagy, az 56-os Forradalom kiemelkedő személyisége és felesége Ibolya asszony hamvasztás utáni búcsúztatása.

Ugyanezen a napon a Nagy Imre Társaság Főváros és környéke szervezete 15 órakor a Nagy Imre Emlékházban ebből az alkalomból kis emlékünnepséget szervez, melyen részt vesz a Kopácsi házaspár lánya és unokája is. Az eseményekről a  Nagy Imre Társaság valamennyi szervezete, a Nagy Imre Alapítvány, a Kopácsi Sándor Baráti Kör tagjai és a Kopácsi család rokonai, ismerősei külön értesítést kaptak.
Szeptember 19-én, rövid szenvedés után elhunyt Ujságh Tiborné Pannika, a NIT Somogy megyei szervezetének alapító tagja.Temetése szeptember 28-án 13 óra 30 perckor lesz a kaposvári Keleti temetőben.
Állásfoglalás
 
Nagy Imre eltávolítása – az újratemetés temetése?

Beszélgetés a Vértanúk terén

Az Eleven Emlékmű következő beszélgetését ezúttal nem megszokott helyszínünkön, hanem a Szabadság-tér másik végében, a Vértanúk terén 1996-ban felállított Nagy Imre-szobornál tartjuk. Az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökének a negyvenedik évfordulón felavatott szobrát a Parlament környékének radikális átépítési programja keretében rövidesen eltávolítják helyéről. Művész és történész vendégeinkkel – Eörsi Lászlóval, Rainer M. Jánossal, ifj. Rajk Lászlóval és Ungváry Rudolffal – azt elemezzük, mi az üzenete ennek a lépésnek 29 évvel Nagy Imre újratemetése után.

A beszélgetést ”politikai performansz” követi.

A házigazda Rényi András

Állásfoglalás

A Nagy Imre Társaság őszinte sajnálattal értesült arról, hogy névadónk szobrának a Vértanúk teréről történő áthelyezése már túljutott a sajtóhírek szintjén, és a hivatalos állami szervek nyilvánosságra hozott tervei között szerepel. Ezek szerint a teret 1944 előtti állapotában kívánják helyreállítani és Nagy Imre szobrát "egy méltó helyre" szállítani.

Leszögezzük, hogy a szobor méltó helye mind politikai, mind városképi, mind művészi, mind idegenforgalmi szempontból a Vértanúk terén van. Ezt indokolja: 

1. Nagy Imrének a magyar történelemben játszott szerepe korántsem a Forradalom miniszterelnökeként szerzett világhírnevére, meggyőződésből vállalt mártírhalálára érvényes, hanem földosztó miniszteri érdemeire és 1953-55 közötti első miniszterelnöki periódusának intézkedéseire is vonatkozik. Ez utóbbiakról mostanában a hivatalos történelemírás és a média hajlamos elfelejtkezni. A sajtó egy részében említett és bizonyos szélsőséges politikusok részéről elhangzott vádaskodásokat már többször tényszerűen megcáfolták. Egyes, minisztersége korszakaiban hozott, joggal kifogásolható intézkedések kollektív döntések eredményei voltak, melyekben  kényszerű végrehajtóként játszott  szerepet. A személyét érintő idétlen "kommunistázást" időszerű lenne az új évezred második évtizedében végre abbahagyni. Akik ezt felemlegetik, kevés fogalmuk van a negyvenes-ötvenes évek Magyarországáról. 

2. A szobor méretei, közvetlen környezete és tájolása, melyeket egy alapos bizottsági vita után speciálisan ehhez a színhelyhez kötöttek, máshová történő elhelyezése miatt elveszítené  eredeti művészi koncepcióját és szimbolikáját is.

3. A Vértanúk téri szobor nemcsak Nagy Imre és a Forradalom tisztelői zarándokhelyévé, hanem a főváros fontos idegenforgalmi nevezetességévé vált, melyet évente sok ezer bel- és külföldi látogató keres fel. Félő, hogy máshová történő elszállítása miatt ez a szerepe is eljelentéktelenedne. 

4. Azt a koncepciót, mely a tér 1944 előtti állapotának helyreállítását célozza, sem politikai, sem városképi szempontok nem indokolják. A Horthy korszak korántsem tartozik történelmünk pozitív emlékeket hordozó periódusai közé. Azok a vélelmezések, melyek szerint az 1956-os szabadságharc polgári forradalom volt, azért is tévesek, mert a résztvevők nagy része a "kapitalizmust" személyes emlékei alapján a két világháború közötti időszakkal azonosította, amelyet nem kívánt vissza. 

A Horthy korszakban  készült emlékművek, szobrok többsége, így a sajtóban bemutatott kép alapján a kommunizmus áldozatainak emlékműve is művészileg enyhén szólva is megkérdőjelezhető alkotás, utóbbi ráadásul mindössze tíz évig állt a helyén, így megörökítendő művészettörténeti emléknek aligha nevezhető. Sokan kifogásolják, hogy ha emlékművet állítanak a vörösterror áldozatainak, hol marad a sokkal több áldozatot követelő fehér terror áldozatainak emlékműve. 

Egy újabb információ szerint a Nemzeti Emlékezet emlékművét álmodják a Vértanúk terére, amiről semmit sem tudunk, de mindenképpen szemben áll a tér elnevezésével. A változó koncepciók alapján felmerül a gyanú, hogy a tér átalakításának fő célja egyesek szemében az, hogy névadónk szobrát mindenképpen eltávolítsák a Parlament közeléből.

Hangsúlyozzuk, hogy fentebb kifejtett álláspontunknak nincs aktuálpolitikai vonatkozása. Minket nem a napi politikával kapcsolatos véleményünk, hanem Nagy Imre és mártírtársai, az 1956-os Forradalom és szabadságharc tisztelete köt össze. Tagjaink közül sokan  nem foglalkoznak pártpolitikával, mások a baloldal vagy a jelenlegi kormánykoalíció támogatói.   Különösen ez utóbbiaknak okozna súlyos csalódást, névadónk, a XX. századi magyar történelem kiemelkedő személyisége szobrának eltávolítása vagy áthelyezése. 
A Nagy Imre Társaság közössége megdöbbenéssel értesült azokról az egyre szaporodó sajtóhírekről, melyek szerint a Vértanúk tere átrendezésének tervei között Nagy Imre szobrának eltávolítása is szerepel. Ez az elképzelés egyszer már korábban napvilágot látott, de a szobor egyik kezdeményezője és finanszírozója, a közelmúltban elhunyt Demján Sándor tiltakozására és a közvélemény nyomására - reméltük, hogy véglegesen - levették a napirendről. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szobrot nem a magyar állam és nem is a főváros, hanem három magánszemély állíttatta, elhelyezését és tájolását egy nagy tekintélyű bizottság határozta meg, áthelyezése nemcsak történelmi, városképi, hanem az eredeti művészeti koncepció szempontjából is elvesztené jelentőségét. Nagy Imrének a Vértanúk terén lévő szobra 1996. évi felavatása óta Budapest egyik legfőbb idegenforgalmi nevezetességévé, a nemzetközi turisztikai szaklapok egyik ajánlott színhelyévé vált, melyet évente külföldi látogatók tömege keres fel.

A Nagy Imre Társaság annak a reményének ad kifejezést, hogy névadónk, a XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakjának szobra méltó helyén marad, áthelyezésének terve megáll a vélelmezések szintjén.

Június 16-án a Nagy Imre Alapítvány rendezte meg hagyományos megemlékezését számos civil szervezet részvételével a Vértanúk terén, Nagy Imre szobránál, majd a rákoskeresztúri köztemető 301 sz. parcellájában névadónk és mártírtársai sírjánál. A gyászünnepségen a NIT részéről Széchényi László , a Felügyelő Bizottság elnöke és Farkas György, a fővárosi szervezet elnökségi tagja helyezte el az emlékezés koszorúját.
Június 14-én, a Magyar Tudományos Akadémia zsúfolásig megtelt kistermében tartotta meg a Nagy Imre Alapítvány Emlékezés napja alkalmából rendezett konferenciáját. Jánosi Katalin megnyitója után  Kende Péter akadémikus, a NIA kuratóriumának elnöke, Kecskés D. Gusztáv történész és Pótó János, a Nagy Imre Emlékház igazgatója tartottak nagy érdeklődéssel kísért előadásokat. A konferenciát - melyen a NIT számos tagja is részt vett - állófogadás, majd az MTA nagytermében Balatoni Péter zongorakoncertje követte. Az eseményről bővebben a NIA honlapján olvashattok.
Emlékezés napi ünnepség sorozatunk egyik csúcseseménye június 13-án Nagy Imre új miskolci emléktáblájának felavatása volt. Az ünnepségen több helyi szervezetünk képviseltette magát, Tatabányáról Budapest érintésével midibusz érkezett az ünnepségre. A Nagy Imre utcában, a korábbinál kedvezőbb helyen lévő emléktáblánál előbb dr. Kiss János alpolgármester, majd Társaságunk elnöke Balahó Zoltán mondott beszédet. Ezután kettesben leleplezték az emléktáblát, amelyen Nagy Imre különösen jól sikerült portréját Pusztáné Létai Anikó miskolci művész készítette, aki 56 és Nagy Imre iránti tiszteletből nem kért anyagi ellenszolgáltatást munkájáért. Az emlékezés koszorúját Miskolc város képviselői és Országos Elnökségünk mellett a II Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és debreceni szervezetünk képviselői is elhelyezték. 


Az ünnepség a Szabó Lőrinc városi könyvtárban folytatódott, ahol Vihula Mihajlo gitárművész produkciója után Haas Péter alelnök  emlékezett Társaságunk kiemelkedő miskolci tagjaira, Kopácsi Sándorra és feleségére, Ibolya asszonyra, Joósz Gáborra és méltatta Borsod megye és Miskolc város díszpolgára, a 97 éves Földvári Rudolf érdemeit. Ezután Kiss József levéltár igazgató tartott előadást Nagy Imre első kormányának, az 56-os eseményeknek és a Forradalom utáni megtorlásoknak Borsod megyei visszhangjáról. Megemlékezett Hubay Lászlóról, Nagy Imre unokaöccséről, aki a megyei könyvtár igazgatója és  Társaságunk miskolci vezetőségének tagja volt.

Doszpoly Orsolya, Társaságunk elnökségi tagja, Borsod megyei szervezetének elnöke ismertette azt a viszontagságos történetet, mely az új emléktábla felavatását megelőzte.

A portré alkotója, Pusztáné Létai Anikó 56-os gyermekkor emlékeit elevenítette fel. A jól sikerült rendezvény hidegbüfés fogadással zárult. A régebbi emléktáblát a miskolci Hermann Ottó múzeumnak ajándékozták.


Az új, névadónkhoz méltó emléktábla kiharcolásában döntő érdemei vannak Doszpoly Orsolyának, aki az avató ünnepség mediátorának feladatát is betöltötte , és köszönet illeti többek között a miskolci önkormányzatot, amely jelentős összeggel járult hozzá a felállítás költségeihez.

Az eseményről a helyi sajtó is részletesen beszámolt.
   
 
A Nagy Imre Társaság 46 tagja június 25-30 között autóbuszos romániai utazáson vett részt, melynek során felkereste az ott található, 1956-os forradalmunkra vonatkozó és egyéb történelmi emlékhelyeket. Csapatunk először az aradi vértanúk emlékművén helyezett el nemzeti színű szalagot, majd Temesváron látogatta meg az 1989-es romániai forradalom emlékmúzeumát. Brassóban az Áprily Lajos 12 évfolyamos iskola falán a magyar forradalom hatására létrehozott Erdélyi magyar Diákszervezet súlyos büntetésekkel sújtott résztvevőinek emléktábláját koszorúztuk meg. Snagovban koszorúnkat helyeztük el azon az emléktáblán, amelyet 1997-ben Göncz Árpád avatott fel a román államfővel Nagy Imre és a forradalom többi vezetője ottani fogva tartásának emlékére. Ezen a megemlékezésen részt vett bukaresti nagykövetségünk képviselője, Kissné Hlatki Katalin tanácsos asszony is.

Sepsiszentgyörgyön a kommunista diktatúra áldozatainak emlékházánál Török József úr, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei elnöke és munkatársai fogadtak bennünket, akik mindannyian hosszú börtönbüntetés szenvedtek el 1956-os "bűneik" miatt. Török úr kalauzolt minket az Emlékház kiállításán, és a szépen gondozott 56-os parkban, ahol megkoszorúztuk az ott felállított 56-os emlékművet. Megállapodtunk abban, hogy a két szervezet továbbra is tartja  a kapcsolatot egymással.

Az emléktúra résztvevői természetesen nem mentek el behunyt szemmel az útvonalon látható nevezetességek mellett sem, melyek közül különösen a sinaiai Peles kastély és  Vajdahunyad vára jelentett óriási élményt számukra. Rengeteg fénykép készült, melyeket a későbbiekben honlapunk galériáján jelentetünk meg.

Az emléktúra megszervezéséért nagy köszönet illeti Sáradi Ibolya asszonyt, a z Express Partner Bt utazási iroda tulajdonosát, tatabányai szervezetünk tagját és Traian Dragos urat, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársát, aki nemcsak tolmácsként, hanem nagy tudású idegenvezetőként és a román történelem kitűnő ismerőjeként is segítette csapatunkat.

 
 
 
Névadónk és társai mártírhalála  60. évfordulójának közeledtével Társaságunk június 9-én, ötödik alkalommal tartotta meg  emlékezés napi központi ünnepségét. 
A rendezvény első színhelye a Nagy  Imre téri (Gyorskocsi utcai) épület tárgyalóterme volt. Mintegy negyven fős csapatunkat Csekő Melinda asszony, a Fővárosi Törvényszék sajtófőnöke fogadta, aki bemutatta azt a termet, amelyben a "Nagy Imre és társai" elleni per folyt, és amelyet egy építész javaslatára néhány éve alaposan átalakítottak. Ekkor került fel a falra egy szép emléktábla, amely Nagy Imrének a perben elhangzott utolsó szavait idézi fel. Az ünnepi beszédet Dr. Róth Miklós mondta, aki  mind az 1958 évi tárgyalással, mind a rehabilitációs folyamattal kapcsolatban olyan tényeket mondott el, amelyek kevésbé ismertek még a témával foglalkozók számára sem. Felidézte Nagy Imre szópárbaját  Vida Ferenccel, a bíróság elnökével annak érdekében, hogy kifejthesse a tárgyaláson a vádpontokkal kapcsolatos álláspontját. Személyes  közreműködését felidézve részletezte azt a nem könnyű folyamatot, amely a per 1989 évi újratárgyalása kapcsán az eredetileg elrendelt zárt tárgyalás meghiúsításán keresztül addig az 2007. évi kúriai döntésig terjedt, amely a Nagy Imre és társai elleni eljárást nem bírói hibának vagy tévedésnek, hanem gyilkosságnak minősítette. Bemutatott több, a témához kapcsolódó könyvet és kiadványt is.

A rendezvény a rákoskeresztúri köztemető 301 sz. parcellájának Látogató Központjában folytatódott. Rövid, tartalmas előadást hallgattunk meg a parcella történetéről, majd filmösszeállítás keretében részleteket láttunk erről a témáról, valamint a kivégzett mártírok holttesteinek felkutatásáról és az 1958. évi per megmaradt filmdokumentumaiból. Ezekkel kapcsolatban Róth Miklós felhívta a figyelmet, hogy a perről levetített filmanyagok tévesen vonják össze Nagy Imrének az utolsó szó jogán, valamint az ítélethirdetés után elhangzott szavait.

Ezután idegenvezetésen vettünk részt a temető 298, 300 és 301 sz. parcelláiban. Megtudtuk, milyen nehéz, és -  kegyeleti és egyéb okok miatt - teljes sikerrel nem kecsegtető munka a politikai okból és köztörvényes bűncselekmények miatt kivégzett emberek különválasztása. A parcellák bejáratánál szereplő emléktáblán a tiltakozások hatására 2007-ben eltüntették a nem oda való személyek neveit.

Ünnepségünk szokás szerint Nagy Imre sírjánál koszorúzással és a Himnusz eléneklésével ért véget
Az emlékezés napja Debrecenben
  
Kaposvári koszorúzás 2018. június 15.
  
Békéscsabai koszorúzás 2018. június 15.
   
Nagy Imre Társaság                                     

Jászberényi Csoportja,  Jászberény                                                     
                                                          

Meghívó

Társaságunk 2018. június 15-én a Nagy Imre-perre és Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 60., újratemetésének pedig 29. évfordulójára emlékezik.

Helyszín:              Jász Múzeum könyvtára

Időpont:              10.15 óra

Emlékező beszédet mond: Goda Zoltán tagtársunk.

A megemlékezés után 11.30-kor koszorúzási ünnepséget tartunk Donáth Ferenc, a Nagy Imre-per másodrendű vádlottja emléktáblájánál.

Jászberény, 2018. június 5.

Besenyi Vendel
a helyi csoport vezetője

MEGHÍVÓ

A NAGY IMRE TÁRSASÁG EMLÉKEZÉS NAPJÁRA

  

Nagy Imre és mártírtársai kivégzésnek 60. és újratemetésének 29. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre és koszorúzásra

Időpont: 2018. június 9. szombat 11 óra

Helyszín:

Budapest, Nagy Imre tér 1. a Fő utca és a Gyorskocsi utca között és az Új Köztemető 298-as, 300-as és 301-es Parcella Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont

Program:

Koszorúzás a Nagy Imre téren és Nagy Imre sírjánál

Megjegyzés: Felszállási lehetőség a buszra 10.30-kor az Alleeval szemben lévő templom előtt 
 „A Nagy Imre-per visszhangja a világban”

Program:
Köszöntő: Jánosi Katalin
Levezető elnök: Rainer M. János


Előadások:
Kende Péter: Miért és hogyan készült Az igazság a Nagy Imre ügyben?
Kecskés D. Gusztáv: A Nagy Imre-per és a nemzetközi politika – A francia diplomácia perspektívájából
Pótó János: Nagy Imre a New York Timesban


Az előadások között Sándor Erzsi és Galkó Balázs színművészek szemelvényeket olvasnak fel a per és a kivégzések nemzetközi sajtóvisszhangjából.

Koncert

2018. június 14 (csütörtök) 18:30
MTA Székház Díszterem (Budapest, Széchenyi tér 8.)

Balatoni Péter zongoraművész Liszt Ferenc-műveket ad elő Nagy Imre és mártírtársai emlékének tiszteletére.
A belépés ingyenes.

(Az alkalomra való tekintettel megfelelő ruhában való megjelenést kérünk.)

Meghívó 2018. június 16.

Hagyományainkhoz híven 2018. június 16-án (szombat) 11 órakor, ezévben is a budapesti Vértanúk terén, Nagy Imre miniszterelnök szobránál rendezünk civil koszorúzási ünnepséget.

Program:
A Himnusz hangjai után Jánosi Katalin mond beszédet, Galkó Balázs szavalata és a Szózat elhangzása után koszorúzás és virágok elhelyezése.

(egy szál virágot a helyszínen mindenkinek biztosítunk)

A rendezvény után a térről ingyenes különbusz indul a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájába, ahol mártírjaink sírjánál Iványi Gábor lelkész szól az emlékezőkhöz, majd elhelyezzük a kegyelet virágait.
(A busz visszatér a Vértanúk terére.) 

 
Részvételi szándékukat kérjük, előzetesen jelezzék válaszlevélben, vagy az Emlékház
06-1-392-50-11-es telefonszámának 103-as mellékén.
Az előzetes regisztráció nem feltétele a részvételnek!


A NIA és a NIT közösen szervezett program sorozatának második részeként szabadkai diákok látogattak Budapestre, ahol szakértő vezetéssel nézték végig a Nagy Imre Emlékházat, majd ellátogattak a Parlamentbe és az 56-os mártírok 301-es parcellájába.

A Nagy Imre Emlékház ezúttal is részt vett  a Múzeumok Majálisán, amit ezúttal a Múzeum kert átalakítása miatt a Nemzeti Múzeum épületében tartottak.A Nagy Imre Társaság április 14-én megválasztott elnöksége megtartotta első ülését. Balahó Zoltán elnök tájékoztatást adott a legutóbbi elnökségi ülés óta történt fejleményekről, amelyekről honlapunkon is beszámoltunk. Elmondta, hogy 400 ezer Ft összegben pályázatot nyertünk működési célokra.

A továbbiakban az év további kiemelkedő eseményeiről, és az azokkal kapcsolatos feladatokról folyt a megbeszélés.

A Nagy Imre és mártírtársai emlékére rendezendő központi ünnepséget június 9-én, terveink szerint abban a Gyorskocsi utcai egykori tárgyaló teremben tartanánk, ahol a halálos ítéleteket meghozták.

Június 13.-án Miskolcon kerül sor az új Nagy Imre emléktábla avatására.

Június 14-én részt veszünk a Nagy Imre Alapítvány által a Magyar Tudományos Akadémián rendezendő konferencián és kultúrprogramon, június 16-án pedig a Nagy Imre szobornál rendezendő koszorúzási ünnepségen.

Június 25-30 között kerül sor a romániai emléktúrára.

Október 20-ára tervezzük a hagyományos badacsonyi emléktúrát, és ha az előkészületek megfelelően haladnak, felavatnánk az egykori rabtábor helyén és a Zabó szőlőben elhelyezendő tájékoztató táblákat. (Tudva levő, hogy Nagy Imre élete utolsó nyugodt napját a Zabó család szüreti mulatságán töltötte).

Szó esett még a Nagy Imre Alapítvánnyal a hátrányos helyzetű térségek középiskolás diákjai részére szervezett Emlékház látogatásról, az Örökségünk ez évi számáról, egy többéves munkával összeállítandó, 56-os visszaemlékezésekről szóló, nagyobb lélegzetű kiadványunkról, valamint pénzügyi- és egyéb kérdésekről is.

Május 8-án a Nagy Imre Emlékház a hagyományos Győzelem napi megemlékezésének vendég előadója Stark Tamás történész volt, aki "telt ház" előtt tartott előadást az 1938-1948 között a II. világháborúval összefüggő etnikai változásokról. A sikeres rendezvényen Társaságunk számos tagja vett részt.

 
A NIT helyi szervezetei elnökeinek névsora:

Békéscsaba: Nagy Sándor

Debrecen: Oláh László

Főváros és környéke: Dr. Császtvay Tünde

Győr: Gergely Sándor

Jászberény: Besenyi Vendel

Kaposvár: Szántó László

Miskolc: Doszpoly Orsolya

Nyíregyháza: Tóth Sándor

Szeged: Géczi József Alajos

Tatabánya: Fekete Miklós

Vajdaság: Kudlik Zoltán

Veszprém-Badacsonytomaj: Káloczi Kálmán

 
A NIA és NIT több éves közös projektet szervez a hátrányos helyzetű térségek középiskolás diákjai és tanáraik részére. A program keretében a diákoknak egy Nagy Imréhez és az 56-os eseményekhez kapcsolódó tesztet kell megoldaniuk. A tesztet sikeresen kitöltő diákok felkészítő tanáraikkal a NIA költségén Budapestre látogathatnak, a Nagy Imre Emlékházban rendhagyó történelemórán, majd városnézésen vehetnek részt.

A program sorozat első állomásaként április 25-én Békés megyei diákok és tanáraik látogattak Budapestre. A média rovatban közöljük Szuromi Tímea tanárnőnek a látogatásról szóló  képes beszámolóját. A program megszervezéséért köszönettel tartozunk Nagy Sándor alelnök úrnak és a közreműködő tanároknak.

 
A NIT április 14-én, a jászberényi Jász Múzeumban tartotta tisztújító Küldött Gyűlését.

A résztvevőket a vendéglátók nevében Dr. Bathó Edit, a múzeum igazgatója és Szatmári Antalné alpolgármester üdvözölte, majd Balahó Zoltán elnök köszöntötte a napokban kerek születésnapjukat ünneplő küldötteinket.

A levezető elnök Fekete Miklós (Tatabánya) volt. Megállapította, hogy a Küldött Gyűlés szavazóképes (az Elnökség tagjai és tiszteletbeli tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint 12 helyi szervezetünk küldöttei közül negyvenhárman jelentek meg). Kezdeményezésére megemlékeztünk az elmúlt egy évben elhunyt tagjainkról, majd ismertette a programtervezetet (azon belül a háromévenként esedékes tisztújítás lebonyolítását), amelyet a résztvevők egyhangúlag elfogadtak. Ezután megállapodtak a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyében is.

A NIT 2015-2017. évi tevékenységéről, pénzügyeiről és a Felügyelő Bizottság állásfoglalásáról szóló írásbeli anyagokat (azok részletes adatokat tartalmazó mellékleteivel együtt) a küldöttek korábban megkapták. Azokhoz Balahó Zoltán elnök, Haas Péter pénzügyekben illetékes alelnök és Széchényi László, a Felügyelő Bizottság elnöke fűzött szóbeli kiegészítéseket.

Balahó Zoltán kiemelte, hogy az elmúlt három évben egyesületünk mind a tagok számát, mind a programok mennyiségét és tartalmi változatosságát tekintve is bővült. Rendezvényeink közül kiemelkedtek a Forradalom és Szabadságharc 60. valamint névadónk születésének 120. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések.   Ezekről és más programjainkról megemlékezett a helyi sajtó, emellett saját fórumaink: Örökségünk című periodikánk és újjászervezett honlapunk is.

Sikereink mellett szólt arról, hogy korántsem sikerült minden problémát megoldani, így a budapesti szervezettel kapcsolatos gondokat és a fiatalok bevonásának kérdését, mely az elkövetkező időszak fontos feladata.

Haas Péter megköszönte a Nagy Imre Alapítvány segítségét ahhoz, hogy 2017-től három részletben folyósítják nekünk a támogatást, így már az év elején hozzájuthatunk a folyamatos működésünket lehetővé tevő forrásokhoz. Elmondta, hogy bevételeink az elmúlt években nem bővültek, kiadásaink viszont az általunk igénybe vett szolgáltatások áremelkedése miatt növekedtek. Ennek ellenére valamennyi fizetési kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tettünk.

Széchényi László ismertette a Felügyelő Bizottság állásfoglalását, mely szerint egyesületünk mind szakmai, mind pénzügyi tekintetben maradéktalanul betartotta a rá vonatkozó jogszabályokat és az Alapszabályunkban foglaltakat. Elmondta, hogy a NIT vezetése és Csizmadia Gyöngyi asszisztens minden szükséges segítséget megadtak az FB munkájához, és azt, hogy tagjai valamennyi fontos rendezvényre meghívót kaptak. Megköszönte a Bizottság két leköszönő tagja, Erdélyi Márta és Pokrovenszkyné Urbán Julianna értékes munkáját.

Ezt követően került sor a 2018. évi program és költségvetés megvitatására és elfogadására.

Balahó Zoltán ismertette a kiemelt programokat. Elmondta, hogy nem tudjuk a helyi szervezetek valamennyi anyagi igényét teljesíteni, de költségvetési korlátaink miatt az álmokat és lehetőségeket összhangba kell hozni.

Haas Péter közölte: az elnökség azt javasolja, hogy a tagdíj 2018-ban is változatlan, évi kétezer Ft maradjon, és kérte, hogy mindenki fizessen tagdíjat, és aki teheti, annál nagyobb összegű tagi hozzájárulást is. Elmondta, hogy a Társaság ebben az évben kénytelen megválni eddigi könyvelő cégétől, a Kurátor Kft-től, új könyvelőnk a kedvezőbb pénzügyi feltételeket kínáló SZÁM-Ügy Számviteli és Ügyvitelszervezési Kft lesz.

A beszámolókat hozzászólások követték.

Pótó János, a Nagy Imre Emlékház igazgatója elmondta: Nagy Sándor és a Békés megyei pedagógusok közreműködésével már folyamatban van a NIA és NIT hátrányos helyzetű térségek középiskolásainak budapesti emlékházi látogatására vonatkozó új, közös kezdeményezésének első programja.

Haas Péter az egészségi okok miatt távol maradt tiszteletbeli elnökségi tagok javaslatait közvetítette.

Tóth Sándor a tervezett romániai zarándokút szervezési problémáit említette, felhívta a figyelmet, hogy a szabadidő programokkal egybekötött emlékezések nem mehetnek fő célkitűzéseink rovására, és szintén a fiatalítás szükségességét hangsúlyozta.

Gergely Sándor a győri diákpályázatról számolt be.

Sipos József a szervezéssel kapcsolatos nehézségeket és reményeket emelte ki.

A hozzászólásokat követően a Küldött Gyűlés az Elnökség jelentését, a pénzügyi beszámolót és az ahhoz kapcsolódó számviteli dokumentumokat, a Felügyelő Bizottság jelentését, a NIT 2018 évi programját és költségvetését, valamint a tagdíj változatlan összegét egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően került sor az új Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztására.

A küldöttek a Társaság elnökét, Elnökségének a feladatot tovább vállaló tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét nagy többséggel újraválasztották, a lemondott elnökségi tagok helyére Dr. Császtvay Tündét, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetőjét, a Főváros és környéke szervezet elnökét és Ormai Istvánt, Nagyatád város polgármesterét választották. Új felügyelő bizottsági tagok: Fakli Károlyné (Tatabánya) és Szabó Zoltán (Vajdaság).

Eszerint a NIT országos vezetése három évi időtartamra a következő képpen alakul:

Elnök : Balahó Zoltán (Miskolc);

Alelnökök :

Gergely Sándor (Győr) 

Dr. Haas Péter (Budapest)                  

Nagy Sándor (Békéscsaba)Elnökségi Tagok:

Besenyi Vendel (Jászberény)

Dr. Császtvay Tünde (Főváros és környéke)

Csizmadia Ferencné (Komárom-Esztergom)

Doszpoly Orsolya (Miskolc)

Kudlik Zoltán (Vajdaság)

Ormai István (Somogy)

Dr. Sipos József (Szeged)

Felügyelő Bizottság

Elnök : Széchényi László (Főváros és környéke)

Tagok

Fakli Károlyné (Komárom-Esztergom)

Szabó Zoltán (Vajdaság)

A Küldött Gyűlést követően a résztvevők, kitűnő, hangulatos ebéden vettek részt a Jász Múzeum udvarán, amelyet Dr. Bathó Edit által szervezett, érdekes információkkal gazdagított jászsági viseletbemutató színesített.

Visszaindulás előtt a küldöttek megkoszorúzták az 56-os forradalom áldozatainak, a laktanya kivégzett parancsnokának, majd a térség szülöttének, Donáth Ferenc politikusnak, agrártörténésznek, a Nagy Imre per 12 évi börtönre ítélt másodrendű vádlottjának emléktábláját. Ez utóbbi megemlékezésen részt vett Donáth Ferenc fia, Donáth László is.

A gördülékenyen lezajlott, jó hangulatú rendezvény megszervezéséért köszönet illeti, Dr. Bathó Edit igazgató asszonyt, munkatársait, jászberényi szervezetünk elnökét, Besenyi Vendelt és tagtársait, Fekete Miklós levezető elnököt, Csizmadia Gyöngyit, a Társaság asszisztensét, a Jelölő és Szavazatszedő Bizottság tagjait.

A honlap szerkesztősége gratulál a NIT régi és új vezetőinek, és sok sikert kíván mindnyájuknak közösségünk érdekében végzett munkájukhoz.

     
  
Életének 75. évében elhunyt Demján Sándor, a legendás üzletember, a budapesti Vértanúk téri Nagy Imre szobor egyik finanszírozója, a Nagy Imre emlékplakett kitüntetettje. Társaságunk tisztelettel őrzi emlékét.
 
Március 27-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszanagyfaluban a NIT megyei szervezete és a község önkormányzata koszorúzással egybekötött nagyszabású ünnepségen emlékezett meg az 1945. évi földosztás 73. évfordulójáról. A rendezvény szónokai, Dr Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Tóth Sándor, helyi szervezetünk vezetője emlékeztettek arra, hogy az Ideiglenes Kormány 1945. évi rendelete alapján ebben a faluban osztottak először földet. A koszorúzást követően a község kultúrházában hangulatos ünnepséget és állófogadást rendeztek. Az emlékezetes, felemelő délutáni programért köszönet illeti Tiszanagyfalu község önkormányzatát és személyesen Rudolf János Ferencné polgármester asszonyt.
        
A vajdaság magyarság napilapjában, hosszabb interjú jelent meg Kudlik Zoltánnal, helyi szervezetünk elnökével Társaságunk céljairól, a vajdasági szervezetünk tevékenységéről és terveiről. Az interjút Média rovatunkban közöljük
Fájdalommal tudatjuk, hogy Géczi Ferenc, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetünk korábbi elnöke február 27-én elhunyt. Temetése március 10-én 14 órakor lesz. A Nagy Imre Társaság közössége szeretettel őrzi emlékét.
 
A NIT Főváros és Környéke szervezete március 8-án tartotta tisztújító Közgyűlését. A résztvevők meghallgatták a 2017. évről szóló beszámolót, a 2018-ra vonatkozó terveket, megerősítették tisztségükben a szervezet eddigi vezetőségét és közgyűlési küldötteit. A hivatalos részt követően Nanovfszky György ismertette következő előadásaival kapcsolatos elképzeléseit, majd egy  sorozat második részeként Boross Gézával történt érdekes beszélgetés. Géza bácsi megvilágította az 1941-es kassai bombázás hátterét (édesapja az ott állomásozó honvéd hadtest légvédelmi parancsnoka volt), beszélt politikai eszméléséről, az 1956-os cserkészmozgalomban játszott szerepéről és a Forradalom utáni meghurcoltatásáról
 
Társaságunknak 2018 áprilistól megváltozik a könyvelést végző cége.
Február 22-én a Főváros és Környéke szervezet részt vett a Többes Számban (az I világháború és a hátország mindennapjainak valóságai) című vándorkiállítás váci megnyitóján. A hatalmas sátorban újszerű, emberközeli módon mutatta be a fronton harcolók és a hátország mindennapi életét. A tíz városban vendégeskedő kiállítás kurátora Fővárosi szervezetünk elnöke, Császtvay Tünde.
 
 
Tatabányai szervezetünk február 10-én rendezte meg hagyományos, önköltséges farsangi bálját. A jó hangulató rendezvényt mazsorettek, egy helyi kórus fellépése, tombola színesítette. 
  
Őszinte megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Kopácsi Sándorné, Fried Ibolya, Budapest 1956-os rendőrfőkapitányának özvegye, a Nagy Imre Társaság alapító tagja, életének 94. évében, helyi idő szerint február 5-én, Torontóban elhunyt. Ibolya asszony egyik meghatározó szereplője volt Társaságunk alapításának és első éveinek. Kanadába történt visszaköltözése után is folyamatosan figyelemmel kísérte tevékenységünket, amíg tehette, rendszeresen hazalátogatott az október 23-i nemzeti ünnep idején, és aktívan részt vett a NIA és a NIT budapesti és miskolci megemlékezésein. Mindannyiunk Ibi nénijének emlékét tisztelettel őrzi és ápolja egész közösségünk.
Több helyi szervezetünk megtartotta évnyitó Közgyűlését. Debrecenben Erdélyi Márta elnök és Andics Árpád alelnök  lemondtak funkcióikról, a helyi szervezet elnöke Oláh László, alelnöke Csiszár Mihály, gazdasági vezetője Csiszárné Deli Edit lett. A lemondott vezetőket köszönet illeti közös ügyünk érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért, melyről az ülésről felvett Emlékeztetőben elhangzottak is tanúskodnak.
Nyíregyházán a szervezetet a továbbiakban is ügyvezető elnökség (Pokrovenszkyné Urbán Julianna, Molnár István, Tóth Sándor) irányítja.
Miskolcon a helyi szervezet vezetésében nem történt változás. Doszpoly Orsolya és munkatársai ebben az évben az új (és előnyösebb helyre tervezett) Nagy Imre emléktábla felállítására és felavatására összpontosítanak." 

December 2-án délelőtt a Nagy Imre Alapítvány „Tizenhetesek” – egy forradalmi generáció címmel rendezett emlékkonferenciát, melyen neves történészek az 1956-os Forradalom több ki kiemelkedő személyiségéről emlékeztek meg. A nagy sikerű rendezvényen a NIT számos tagja vett részt.
Békéscsabán a Magyar Tudomány napján előadások hangzottak el az 1956-os forradalomról.
86 éves korában elhunyt O’sváth György közgazdász, politológus, közéleti személyiség. Az 1956-os forradalom idején a Keresztény Ifjúsági Szövetség egyik vezetője é a Budapesti Forradalmi Tanács tagja volt. A bukás után emigrált, az Európai Közösség vezető munkatársa, 1982-től főosztályvezetője volt.

A rendszerváltás után hazatért, fontos közéleti funkciókat töltött be. A vele készült interjú az Örökségünk most megjelenő számában olvasható
Szervezeteink számos helyszínen emlékeztek meg az 1956-os Forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról.
A NIT október 23-i évfordulóhoz kapcsolódó központi rendezvényeit a hagyományoknak megfelelően a badacsonyi emléktúrák jelentették. Október 13-án bonyolítottuk le mintegy nyolcvan résztvevővel a diákok emléktúráját, míg a „felnőtt” programra október 21-én került sor. A mintegy 75 résztvevő (a tatabányai, fővárosi, vajdasági, miskolci, kaposvári, valamint a vendéglátó Veszprém megyei szervezet tagjai) először a badacsonyi rabtábor emléktábláját koszorúzták meg, ahol Balahó Zoltán elnök elmondta, hogy jövőre Tásaságunk több információs tábla felállítását tervezi a helyi önkormányzat és civil szerveződések közreműködésével. A Zabó szőlőben került sor Nagy Imre emléktáblájának megkoszorúzására. Az emléktúra résztvevői útközben megtekintették a bazalttemplomot, a Szent István kápolnát, a programot a Szépkilátó borozóban hangulatos pincelátogatás is színesítette.

Október 22-én a miskolci és a vajdasági szervezet tagjai részt vettek a badacsonytomaji önkormányzat koszorúzási ünnepségén is.


 

  
Budapest
Október 19-én a Budapesti Rendőr Főkapitányság rendezésében került sor egykor alelnökünk, Dr. Kopácsi Sándor rendőr altábornagy az ORF falán elhelyezett emléktáblájának hagyományos koszorúzási ünnepségére. Az ünnepi beszédet követően a BRFK és az Országos Polgárőr Szövetség mellett a Nagy Imre Társaság és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselői is elhelyezték az emlékezés koszorúját.
 
Társaságunk számos tagja vett részt a Nagy Imre Emlékház október 23-i délelőtti, koszorúzással egybekötött megemlékezésén, melyen az ünnepi szónokok mellett neves művészek léptek fel.
 
  
November 4-én rövid ünnepség keretében a NIT fővárosi, tatabányai és miskolci szervezetének tagjai a ház lakóival együtt megkoszorúzták a Nagy Imréné Égető Mária egykori Etele úti lakóhelyén tavaly felavatott emléktáblát. A rendezvényen Rácz János történész emlékezett a legendás Maca nénire, a mártírok özvegyeire és elevenítette fel többek között Losonczi Géza és Maléter Pál emlékét.
 
 
Békéscsaba
A Nagy Imre Társaság helyi szervezetének közreműködésével, az önkormányzat támogatásával rendezték meg a forradalom tiszteletére az 1956 méteres stafétafutást, melyen a Békéscsabai Erzsébethelyi Általános iskola tanulói vettek részt.
Békéscsabai szervezetünk részt vett a város október 23-iki koszorúzási ünnepségén.
 
Békéscsabán, a Közéleti szalon rendezvényén Szuromi Timea mutta be a részben általa szerkesztett 56-os olvasókönyvet, helyi szervezetünk elnöke, Nagy Sándor a forradalomban résztvevő pedagógusok meghurcolásáról tartott előadást.
Debrecen
Oláh László úr, Hajdú-Bihar megyei szervezetünk aktivistája sikeres kiállítás rendezett 1956 emlékére. Erdélyi Márta és Andics László iskolai rendezvényt szervezett a Kossuth Lajos Tudományegyetem gyakorló iskolájában "Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében" című, tavaly bemutatott könyvének felhasználásával.
 
Október 30-án a debreceni levéltárban Némethné Dikán Nóra tartott előadást „Nagy Imre és Osváth György 1956 október 23-án” címmel. 
Jászberény
A Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete a Lehel Vezér Gimnáziummal karöltve pályázatot írt ki diákok részére abból a célból, hogy a fiatalok személyes kutatások révén közelebb kerüljenek az 1956-os forradalom valódi eseményeihez. A pályázatban elsősorban a Jászberényben történtekre hívtuk fel a figyelmet, és ajánlottuk idős emberek, a forradalom résztvevőinek, vagy kortársainak meghallgatását (a pályázatról részletes beszámoló a Jászkürt újságban).
Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetünk az ibrányi Nagy Imre szobornál rendezett koszorúzási ünnepséget, és részt vett a nyíregyházi önkormányzat koszorúzási ünnepségén is. A Jósa András múzeumban a szervezet korábbi elnöke, Holmár Zoltán helyezte el az emlékezés koszorúját.
 
 
Szervezetünk részt vett a városi rendezvényen és megkoszórúzta az '56-os emlékművet.
Szeged
Október 19-én Szegeden ünnepélyes keretek között mutatták be a tavaly decemberi, 1956 és 1989 összefüggéseiről szóló, azon belül számos témakört felölelő konferenciáról készült kiadványt. A kiadvány a konferencián elhangzott beszédeken kívül más, témába vágó tanulmányokat is tartalmaz.

 
Szombathely
Tatabányai szervezetünk a november 4-i gyászünnep alakalmából Szombathelyen megkoszorúzta a kivégzett nemzetőrök emlékművét és az az 1956-os emlékművet.
Vajdaság
A NIT vajdasági szervezetének képviselői Palicson megkoszorúzták az az 1956-os forradalom emléktábláját.

Szeptember 7-én kibővített ülést tartott a NIT elnöksége. Balahó Zoltán tájékoztatást adott a májusi elnökségi ülés óta történt rendezvényekről és ismertette az év hátralévő időszakára vonatkozó terveket. Eszerint október 19-én, Szegeden tartják meg az elmúlt év végi nagyszabású konferenciáról szóló kiadvány bemutatóját, október 21-én kerül sor a hagyományos badacsonyi emléktúrára (a diáktúrára október 20-án kerül sor), december 2-án bankettel ünnepeljük Társaságunk alapításának 25. évfordulóját. Az ülésen beszámoló hangzott el pénzügyi helyzetünkről, az Örökségünk ez évi számának előkészületeiről.   A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette működésünkkel kapcsolatos észrevételeit, döntés született a Nagy Imre emlékplakett 2017. évi kitüntetettjeivel kapcsolatban.
A résztvevők köszöntötték Gergely Sándort 85. és Besenyi Vendelt 75. születésnapja alkalmából, gratuláltak Besenyi Vedelnek a jászkapitánytól kapott kitüntetéséhez, melyben helytörténeti munkásságáért részesült.

Szeptember 2-án a Főváros és Környéke szervezett tagjai vendégeskedtek tatabányai szervezetünknél. A kedves vendéglátók a híres turul szobornál adtak tájékoztatást Tatabánya múltjáról és jelenéről. Fekete Miklós hangsúlyozta, hogy a városban a bányászat és az 1956-os események szoros kapcsolatban vannak egymással. Ebben a szellemben a résztvevők közösen koszorúzták meg az 56-os és a bányász emlékműveket (a látogatás ideje éppen a bányásznapra esett). A program a majki kastélyban hangulatos ebéddel és múzeumlátogatással zárult. (A látogatásról szóló képanyag a későbbiekben a galériában tekinthető meg.)
A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti Ebes neve az 1950-1953 közötti hortobágyi kitelepítések idején vált ismerté, akiknek emlékét a helyi Széchenyi Ferenc Tájmúzeum néhány éve már állandó kiállítással őrzi. Ennek révén kapott itt helyet a debreceni Kiss Gizella amatőr festő kiállítása is, aki fiatal kori emlékeit festette meg a „Kitelepítés éjjel”, „A pisztolyt megtalálták!” és a „TSZ szervezés” című képeiben. Kiss Gizella festményeire egyébként a tavaly megjelent interjúkötet készítése során derült fény, amikor Andics Árpád és Erdélyi Márta szerkesztők a Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezet tagjait faggatták 1956-hoz kötődő emlékeiről. A kiállítást Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető, Andics Árpád NIT alelnök és Ötvös László nyugalmazott református lelkész nyitotta meg, Erdélyi Márta szavalata kíséretében. A kiállítás 2017. augusztus 31-ig látogatható.
 
Nyíregyházán Társaságunk helyi szervezete a KIÚT Területfejlesztési Egyesülettel együttműködve szervezte meg június 16-i emléknapi ünnepségét. Nagy Imre domborművének megkoszorúzását követően a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban Tartották meg Szakolczai Attila Koholt perek c. könyvének bemutatóját. A megyei alelnökünk, Sallai József vezette rendezvényen Sipos József beszélgetett a szerzővel.

     
Sallai József levezető elnök
A NIT országos vezetése, helyi szervezetei és a Nagy Imre Alapítvány méltóképpen emlékeztek meg a mártírok június 16-iki emléknapjáról – mások helyett is.
Június 16-án délután országos vezetőségünk és a fővárosi szervezet képviselői részt vettek a civil szervezetek Nagy Imre Alapítvány által rendezett megemlékezésén a Vértanúk terén. Az ünnepségen Jánosi Katalin mondott beszédet, majd Galkó Balázs szavalta el Aczél Tamás „Nagy Imréhez” című versét. Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták Nagy Imre szobrát. Az Országos Elnökség nevében Balahó Zoltán, Róth Miklós és Haas Péter, a Fővárosi szervezet részéről Farkas György és Mányai Natasa koszorúztak.
 
A NIT központi ünnepsége  június 17-én az árpádföldi Tóth Ilona Emlékházban kezdődött, ahol Villányi Péter helytörténész mutatta be az épületet, beszélt Tóth Ilona életéről, bírósági tárgyalásáról és mártírhaláláról. Az Emlékház alagsorának egyik termét az építészek a Fővárosi Bíróság 1957 évi tárgyalótermének mintájára alakították ki. Ott nézhettük meg Tóth Ilonáról és peréréről készült fényképfelvételeket, és meghallgathattuk az eredeti tárgyalási jegyzőkönyv alapján, fotókkal illusztrált hanganyagot, melyben a résztvevők hangját színművészek helyettesítették.
 
A program a 301. parcella látogató központjában folytatódott, ahol Szabó Viktor történész mutatta be a 2016. novemberében felavatott épületet, majd animációs filmösszeállítást látottunk a 298-as, 300-as és 301 sz. parcellák, valamint a Nagy Imre perben kivégzett mártírok holttesteinek „sorsáról”.
 
Az emlékünnepség Nagy Imre sírjánál koszorúzással és a Himnusz éneklésével fejeződött be.
 
Helyi szervezeteink számos rendezvényt tartottak a gyászünnep alkalmából.

A tatabányai ünnepségen Fekete Miklós, a szervezet elnöke mondott beszédet, majd a résztvevők megkoszorúzták Nagy Imre szobrát.
   
Békéscsabán helyi szervezetünk koszorúzási ünnepségén Szabó László, Az Andrássy Gyula gimnázium tanára mondott beszédet és a Kazinczy Ferenc általános iskola tanulói adtak kulturális műsort.
Életének 91 évében elhunyt Fónay Jenő villamosmérnök, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének örökös, tiszteletbeli elnöke, akit az 1956-os forradalomban történő részvételéért első fokon halálra ítéltek és több hónapot töltött a kisfogház siralomházában. Fónay jenő jó kapcsolatot ápolt Társaságunkkal. 2014 júniusi emlékünnepségeken ő mutatta be közösségünknek a Kozma utcai kisfogházban kialakított emlékhelyet, melynek létrehozásában oroszlánrészt vállalt. Tisztelettel a dózunk emlékezetének.
Június 9-én a NIT fővárosi szervezetének rendezésében nagy érdeklődéssel kísért filmvetítéssel emlékeztek ifj. Vészi János rendezőre, Társaságunk alapító tagjára. A rendezvényen Haas Péter olvasta fel Vészi János szakmai életrajzát, majd a rendező felesége, Jankó Judit,  valamint barátja és küzdőtársa, Surányi András bensőséges hangú megemlékezését hallhattuk. Ezután került sor az Isten veletek, oroszok, majd az Adásunkat megszakítjuk (A Magyar Rádió 1956-ban) című dokumentumfilmek vetítésére. Az eseményről Csillag Ádám és Menyhárt Jenő is videó felvételt készített.
 
A NIT Jászberényi Szervezete június 6-án a városi könyvtárban, felesége részvételével emlékezett meg a 100 éve született Maléter Pálról és harcostársairól. Ezt követően megkoszorúzták a Jászság szülötte, Donáth Ferenc emléktábláját.
 
Tatabányai szervezetünk felkereste Zalaegerszeg 1956-os emlékhelyeit.
 
A 2016. évi személyi adóbevallás benyújtási határidejének közeledtével felhívjuk tagtársaink és pártolóink figyelmét, hogy felajánlhatják adójuk 1%-át a NIT részére.   
Közlemény
A Nagy Imre Társaság Országos Elnöksége és tagsága nevében erélyesen tiltakozunk a Facebook-on és a sajtó egy részében szaporodó, névadónk emlékét érintő, tárgyi tévedésektől, szándékos torzításoktól hemzsegő, kegyeletsértő támadások ellen.
Sohasem tagadtuk, hogy Nagy Imre életútja nem nyílegyenes, hibáktól, tévedésektől mentes vonalon haladt kaposvári szülőházától a budapesti kisfogságban elszenvedett mártírhaláláig. Aki behatóan ismeri ezt az időszakot, tisztában van azzal, hogy Nagy Imre valóban belügyminiszter volt a magyarországi németek többségének igazságtalan kiűzése idején (erről a tisztségéről éppen az „osztályellenséggel” szembeni engedékenysége miatt váltották le), később – nem saját jószántából - egy ideig a begyűjtési miniszter hálátlan funkcióját is betöltötte.

;Ezek az irományok azonban nem szólnak azokról az érdemeiről, melyek a XX. századi magyar történelem kiemelkedő személyiségeinek sorába emelik. Nem emlékeznek vagy nem akarnak emlékezni arra, hogy már a 1920-as évek végétől szemben állt az akkori emigráns kommunista pártvezetés dogmatikus irányvonalával, majd a moszkvai Szabad Kossuth Rádió vezető munkatársaként minden lehetőt elkövetkezett, hogy felvilágosítsa a magyar népet a nácik és magyarországi szövetségeseik elleni küzdelem szükségességéről. Kidolgozta az 1945. évi földreform alapjait és miniszterként irányította annak gyakorlati végrehajtását. Az utóbbi időkben alig esik szó 1953-55 közötti miniszterelnöki tevékenységéről (Új Szakasz), amely orvosolni igyekezett a Rákosi rendszer törvénytelenségeit, a tervutasításos rendszer túlzásait és javította a lakosság életkörülményeit. Azt a korszakot sok történész az un. emberarcú kommunizmus előfutárának tekinti. Szemére hányják, hogy felsőfokú végzettség nélkül választották akadémikussá, pedig abban az időben az nem volt követelmény az MTA tagsághoz, és elméleti munkássága, oktatói tevékenysége jelentőségében messze felülmúlja jó néhány akadémikus teljesítményét. Tanítványai közül a magyar agrárium és közgazdaságtudomány számos kiemelkedő egyénisége került ki.   A Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára rendezett hivatalos ünnepségsorozaton szinte szó sem esett Nagy Imre 56-os szerepéről és mártírhaláláról.

Alighanem két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy az un. művelt világban hány magyar ember nevét ismerik. Nagy Imre - pozitív előjellel - vitathatatlanul e személyiségek között szerepel.

A Nagy Imre Alapítvány és a Nagy Imre Társaság korlátozott lehetőségeihez képest mindent elkövet névadónk valódi életpályának megismertetésére, emlékének ápolására, azonban ehhez nem nélkülözheti a társadalom segítségét, a személyének negatív beállítottságával kapcsolatos egyoldalú nézetek és irományok általános visszautasítását. Sajnálatos módon az országos és budapesti sajtó nem méltatja figyelemre mégoly sikeres programjainkat sem.

Javasoljuk, hogy akiket érdekel a közelmúlt valódi történelme, látogassa az Orsó utcai Emlékházban lévő állandó kiállítást, vegyen részt rendezvényeinken, olvassa az Alapítvány és Társaságunk kiadványait.      

2017. évi Küldött gyűlés

Május 6-án tatabányai szervezetünk kezdeményezésére az egykori kamaduli remetekolostor területén lévő majki turisztikai központ tárgyalótermében tartottuk a NIT 2017. évi Küldött gyűlését. A hivatalos rész előtt Turbuk István, a tatabányai szervezet tagja adott elő két, alkalomhoz illő dalt, majd Csikós Török Zsuzsa olvasta fel Nagy Imréhez szóló vallomását.
A Fekete Miklós elnöklete mellett lezajlott Küldött gyűlésen szóbeli kiegészítések hangzottak el az Országos Elnökség beszámolójához, a pénzügyi jelentéshez és a Felügyelő Bizottság értékeléséhez, majd a 2017. évi programhoz és költségvetéshez. A beszámolókhoz békéscsabai, győri, szegedi debreceni és vajdasági szervezeteink képviselői szóltak hozzá, beszéltek 2016. évi eredményeikről és a jövőre vonatkozó terveikről.
A Küldött gyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2016. évi jelentését, pénzügyi beszámolóját, mérlegét, a Felügyelő Bizottság állásfoglalását, valamint a NIT 2017 évi programját és költségvetését.
Tekintettel arra, hogy 2018-ban alapszabályunk értelmében vezetőségválasztó Küldött gyűlést tartunk, a küldöttek megválasztották a Jelölő Bizottság tagjait Fakli Károlyné (Tatabánya), Szántó László (Kaposvár) és Szabó Zoltán (Vajdaság) személyében.
A rendezvény befejezése előtt a küldöttek megemlékeztek a legutóbbi Küldött gyűlés óta elhunyt tagjainkról, a honlapunkon már közölteteken kívül a 2017-ben eltávozott Sarkadi Bálintról (Békéscsaba).
A hivatalos rész befejeződése után a küldöttek szakszerű idegenvezetés segítségével meglátogatták a műemlék komplexumot, ezen belül az egykori kolostor kertjét, a kamaduli remeték celláját és a helytörténeti kiállítást.
Köszönet illeti a tatabányai szervezetet a Küldött közgyűlés és az azt követő szabadidő program megszervezéséért.

Több helyi szervezetünk (többek között Miskolc, Nyíregyháza) megtartotta évindító közgyűlését, megvitatta 2017 évi programjait, költségvetését. Nyíregyházán Holmár Zoltán lemondott elnöki tisztségéről és NIT tagságáról, a szervezetet a következő elnök megválasztásáig az elnökség irányítja.
Március 2-án az Országos Elnökség kibővített ülést tartott. Balahó Zoltán tájékoztatást adott a legutóbbi elnökségi ülés óta történt eseményekről. Többek között beszámolt a helyi szervezetekben történt személyi változásokról,  Örökségünk című kiadványunk megjelenésének körülményeiről, a beregszászi 56-os konferenciáról, továbbá arról, hogy Február 12-én Donáth Ferenc egy civil alapítványtól Magyar Civil Becsületrend kitüntetésben részesült. A tájékoztatást a helyi szervezetek vezetői egészítették ki.

Ezután sor került a 2016. évi beszámoló és a pénzügyi beszámoló ismertetésére és elfogadására (az ezekkel kapcsolatos írásos anyagokat titkárságunk megküldte a az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és a helyi szervezetek vezetőinek), a Felügyelő Bizottság állásfoglalására, a 2017. évi program és költségvetés megvitatására. Reményünk van arra, hogy a Nagy Imre Alapítvány segítségével enyhülnek az első félévek pénzhiányával kapcsolatos krónikus problémáink.

Boross Géza tájékoztatást adott arról, hogy a Stratégiai Bizottság elkészítette Társaságunk hosszabb távú stratégiájára vonatkozó elemzését és javaslatait.
Január 20-án elkészült  Örökségünk című kiadványunk. Példányait a helyi szervezetek vezetői osztják ki tagjaink között.
Március 21-én Nagy Imre Emlékházban a NIA bemutatta Rainer M. János Nagy Imre című könyvének új, gazdag képanyaggal bővített kiadását.
Február 11-én tatabányai szervezetünk a hagyományos farsangi bállal nyitotta meg ez évi programsorozatát. A kitűnő hangulatú, jól szervezett, nagy számú résztvevővel lebonyolított rendezvényre a szokásos bulizene, tánc és tombola mellett sokszínű program volt jellemző, irodalmi és dalbetétekkel.
  
 
Életének 67. évében elhunyt Gölöncsér Gyula, budapesti szervezetünk tagja, aki NIA és a NIT rendezvényeinek aktív résztvevője volt. Búcsúztatása január 6-án volt a csepeli temetőben. Kegyelettel őrizzük emlékezetét.

 

December 17-én kibővített ülést tartott a NIT elnöksége. Balahó Zoltán elnök részletesen beszámolt a legutóbbi szeptemberi ülés utáni időszak, eseményeiről, az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc hatvanadik évfordulójával kapcsolatos gazdag és színes rendezvény sorozatról, és ismertette a 2017. évi programra vonatkozó személyes javaslatait.  Ezt követően Erdélyi Márta és Andics László mutatta be az ’56-os Emlékbizottság támogatásával kiadott Emberi sorsok Debrecenben című kötetet, majd az Elnökség meghallgatta a pénzügyi beszámolót és a Felügyelő Bizottság értékelését.  
Az 56-os Forradalom 60. évfordulójára rendezett békéscsabai megemlékezések záróeseményén, a Munkácsy Mihály Múzeumban megköszönték az ünnepségek rendezésében közreműködők, köztük a pedagógusok munkáját, jutalmazták azokat a tanulókat, akik részt vettek az 56-os pályázaton, ünnepi műsort, kiállítást rendeztek iskolájukban.
 
Az 56-os Forradalom és Szabadságharc 60 évfordulójára tartott megemlékezésekről az a benyomásunk, hogy a hivatalos ünnepségek túlhangsúlyozták a pesti srácok szerepét az események többi meghatározó résztvevőjének, a Nagy Imre kormánynak, az Írószövetségnek, a Petőfi körnek, a MEFESZ-nek, a munkástanácsoknak, a forradalmi bizottságoknak, a vidék forradalmának rovására. Miközben meghajtjuk fejünket a megszállókkal hősiesen szembeszálló fiatalok előtt, a Nagy Imre Alapítvány és a NIT rendezvényei a maguk szerény eszközeivel ezt az aránytalanságot kívánták és kívánják valamelyest csökkenteni. Megrendezésükhöz nyújtott hozzájárulásukért köszönetet mondunk az 1956-os Emlékbizottságnak és a  többi, pályázatokat kiíró szervezetnek és alapítványnak.
December 9-én tatabányai szervezetünk tagjai Esztergomban megkoszorúzták az 1956 október 26-i sortűz áldozatainak emléktábláját.
December 8-án a debreceni Méliusz Benedek Elek fiókkönyvtár szűknek bizonyult az „Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében” című kötet bemutatója iránt megnyilvánult nagy érdeklődés miatt.

Az ünnepi eseményen Komolay Szabolcs alpolgármester és Balahó Zoltán, a NIT országos elnöke mondott köszöntőt, majd debreceni szervezetünk elnöke, Erdélyi Márta és alelnöke, Andics Árpád és Filep Tibor(egyúttal könyv szerkesztői és lektora) mutatták be az interjúkötetet. Az esemény érdekessége volt, és egyúttal megható pillanatait is jelentette, hogy a könyv ismertetésében az interjúk alanyai is közreműködtek. A kötetben megszólaltatott emlékezők egy kivétellel mindannyian NIT Hajdú-Bihar megyei szervezetének tagjai, kettejük (Biczó Gyula és Deli Kálmán) sajnos nem élhették meg a könyv bemutatóját.

A  nagy sikert aratott programot zenei- és versbetétek színesítették.

A szép kiállítású, a NIT-et és annak Hajdú-Bihar megyei szervezetét is hatásosan népszerűsítő kötet tagjaink számára korlátozott számban hozzáférhető.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

 
 
December 8-án a szegedi Ifjúsági Ház Rendezvényközpont nagytermében nagyszabású, széles témakört felölelő konferenciát rendeztek „Tetthelyre hívás” címmel Szeged Önkormányzata és a NIT helyi szervezete rendezésében. A szervezők a különböző politikai irányzatok reprezentánsaiból kértek fel előadókat 1956 és 1989 kapcsolatáról szóló referátumokra. Az előadások országos és helyi vonatkozásokra is kitértek.

Botka László polgármester kiemelte, hogy az évfordulós megemlékezések sorában ez az első konferencia, amely együtt tárgyalja az összefüggést a két történelmi esemény között. hangsúlyozta, hogy Szeged városa 1956-ban és 1989-ben is élen járt az események elindításában. Kifogásolta a hivatalos megemlékezések egyoldalúságát.

Jánosi Katalin többek között arról beszélt, hogy személyesen hogyan élte meg az 1956 novembere és a rendszerváltás közötti időszakot, az 1988-ban és 1989-ben lezajlott felemelő eseményeket, és szintén méltatlannak ítélte az idei hivatalos megemlékezéseket.

Bíró Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Imrére nemcsak mártírként, hanem fontos tetteket végrehajtó miniszterelnökként is emlékeznünk kell, aki pártállástól függetlenül megérdemli az embereket tiszteletét. Véleménye szerint a rendszerváltás 1989 novemberétől külső beavatkozás hatására eltorzult, súlyos válsághoz vezetett a globalizmus és a korlátlan liberalizmus hatásának érvényesülése.

Balogh Iván a 80-as évek szegedi bölcsészkari mozgalmáról beszélt, Gulyás Márton előadása az 1956-ban uralkodó önigazgatási törekvések rendszerváltás utáni kudarcáról szólt. Keserű Imre többek között azt elemezte, hogyan alakult ki egység 1956-ban a különböző nézeteket képviselő politikai tényezők között, Póda Jenő a rövid életű szegedi ellenzéki kerekasztalra emlékezett. Révész Béla a Csongrád megyei állambiztonsági szervek 1988-89-es megfigyelő tevékenységét ismertette, Jankó Attila a Szabad Európa Rádió Szegedi tudósítójaként átélt időszakra, Csapó Balázs a szamizdat kiadványok terjesztése  során szerzett élményeire emlékezett. Horváth Péter színészi erényeket csillogtatva ismertette  Annus Gábornak a Látóhatár című folyóirat megszűntetésének tragikomikus történetéről szóló előadását. Falusi Norbert 1989 hideg áprilisáról, az MSZMP-ben akkor lezajlott folyamatokról beszélt. Fejér Dénes a POFOSZ országos és Csongrád megyei szervezetének történetét ismertette, kifogásolva, hogy az 1945 és 1990 között ártatlanul elítélt politikai foglyok egyes csoportjai nem részesültek valódi kárpótlásban. Szávai István arra emlékezett, hogyan jutott el a Dél-Magyarország napilap 1989-90-ben a szabadság kapujába. Laczkó Sándor előadásának témája a szegedi egyetemen alapított Bibó István Emlékbizottság tevékenysége volt.

Szegedi szervezetünk elnöke, Géczi József Alajos szerint az MSZMP reformköre 1989 áprilisában bírt a legnagyobb társadalomformáló hatással, amikor kinyilvánították, hogy Nagy Imre koncepciós per áldozata volt, és ez a deklaráció nagy lépést jelentett a mártírok június 16-i temetése (és nem újratemetése, mert előzőleg csak elásták őket) felé.

Sipos József elnökségi tagunk a szervezők nevében megköszönte a konferencia megrendezésében résztvevők és közreműködők segítségét, ő is kifogásolta  a hivatalos rendezvények szinte kizárólag a „pesti srácokra” koncentráló egyoldalúságát, és szembeszállt egy olyan írással, mely kétségbe vonta Nagy Imre miniszterelnökségének legitimitását.

A konferencia nagyvonalú fogadással zárult.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
  
 
December 2-án békéscsabai szervezetünk szerény, bensőséges ünnepségen emlékezett meg alapításának 20 évfordulójáról. A rendezvényen Társaságunk elnöke, Balahó Zoltán tartott előadást, Nagy Sándor a helyi szervezet történetét ismertette.
December 1-én Szegeden az egyetem szervezésében, a NIT helyi szervezetének közreműködésével a vidék forradalmáról rendeztek konferenciát.
November 26-án Szabadkán a NIT helyi szervezete, az 56-os Műhely és a magyar konzulátus támogatásával, a Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendezett diákvetélkedőn tizennégy csapat mérte össze tudását. A győzelmet az 52 sz. Kosztolányi Dezső cserkészcsapat szerezte meg.
Tatabányai szervezetünk megkoszorúzta a mosonmagyaróvári sortűz áldozatainak a határőr laktanya előtt felállított emlékművét.
  
November 4-én a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán „Megkötések nélkül 1956-ról” címen tartottak konferenciát neves előadók közreműködésével. A résztvevők november 5-én szakmai tanulmányi úton vettek részt Ungváron, ahol megkoszorúzták az 1956-ban oda deportáltak emléktábláját. A rendezvényen a NIT elnökségét Besenyi Vendel képviselte, aki előadást is tartott „Jászberény 1956-ban” címmel
November 4-én a vajdasági Kishegyesen emléktáblát avattak annak emlékére, hogy az 1956-os Forradalom után a vajdasági magyarok befogadták az odamenekült magyar emigránsokat. Az ünnepi szónokok között szerepelt Kudlik Zoltán, vajdasági szervezetünk elnöke is.
 
November 3-án, Budapesten, az Etele út 21 sz. ház falán a NIT kezdeményezésére, a ház lakóinak közreműködésével, az Újbudai Önkormányzat anyagi támogatásával emléktáblát avattunk Nagy Imréné Égető Mária, a legendás „Maca néni” tiszteletére, aki életének utolsó tíz évében ennek az épületnek földszinti egyszoba-konyhás lakásában élt. Az avató ünnepségen beszédet mondott Csernus László, az Újbudai Önkormányzat képviselője, míg Jánosi Katalin a család, Balahó Zoltán Társaságunk nevében emlékezett mártír miniszterelnökünk feleségére, a hűség és kitartás mintaképére. Csordás Dóra Mészöly Miklós 1956-ra emlékező versét szavalta el. Az Önkormányzat, a család, a NIT és a NIA mellett koszorút helyeztek el a ház lakóinak képviselői is. Az eseményről az Újbudai Önkormányzat honlapja képes cikkben emlékezett meg. Az itt közölt fényképek egy része is ebből a cikkből származik.
  
 
Október 17-26 között az Országos Rendőr Főkapitány meghívására Magyarországon tartózkodott dr. Kopácsi Sándorné Ibolya asszony, Társaságunk alapító tagja, a Nagy Imre per életfogytiglani börtönre ítélt budapesti rendőr főkaptányának, Társaságunk egykori alelnökének özvegye és lánya, Kopácsi-Gelberger Judit. A kedves vendégek gazdag programot bonyolítottak le, többek között részt vettek a Nagy Imre Házban rendezett emlékjel avatáson, koszorúzási ünnepségeken, találkoztak a NIT miskolci szervezete és a Kopácsi Sándor Baráti Társaság  tagjaival, fogadta őket Pintér Sándor belügyminiszter, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, az országos rendőrfőkapitány helyettese pedig ebédet adott tiszteletükre. Az Országos Polgárőr Szövetség ünnepi közgyűlésén Kopácsi-Gelberger Judit Kopácsi Sándor emlékdíj kitüntetésben részesült. A vendégeket egész magyarországi látogatásuk során Bánki Iván rendező által vezetett forgatócsoport kísérte, dokumentumfilmjük előreláthatólag 2017. tavaszán lesz látható.
 
 
A vajdasági magyarság hagyományos színhelyen, Palicson tartotta meg koszorúzási ünnepségét az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére.
Október 23-án a Miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepi megemlékezésen Kriza Ákos, a város polgármestere adta át a helyi forradalmi események tizenöt résztvevőjének, köztük Földvári Rudolfnak, a NIT tiszteletbeli elnökségi tagjának a „Miskolcért, a szabadságért ’56” díjakat. Az eseményről a helyi sajtó bő terjedelemben számolt be.
 
Középiskolásoknak szerveztek filmvetítést a Művészetek Házában rendhagyó történelemóraként. A vetítések előtt egy rövid ismertetőt is hallhatnak a diákok a történelmi eseményről és magáról a filmről is.
Október 23-i koszorúzás a békéscsabai Nagy Imre szobornál.
Október 23-án délelőtt a Nagy Imre Emlékház kertjében ünnepélyes keretek között felavatták az 1956-os Forradalom és Szabadságharc valamennyi mártírjának nevét megörökítő emlékjelet. A Nagy Imre mellszobra és kivégzett vádlott társai emléktáblája mellett elhelyezett négy nagyméretű üvegfal különösen esti kivilágításban nyújt szép látványt.

A Nagy Imre Alapítvány által rendezett avató ünnepségen sok ismert közéleti személyiség mellett Társaságunk számos tagja vett részt, köztük az ORFK vendégeként Magyarországon tartózkodó dr. Kopácsi Sándorné Ibolya asszony és Judit lánya, de Tatabányáról és Szegedről is érkeztek tagtársaink.

Az avató beszédeket Jánosi Katalin, Kende Péter és Mécs Imre tartották.
 
 
Október 22-én verőfényes időben került sor a NIT hagyományos badacsonyi emléktúrájára. Tagtársaink egyik csoportja Zabó Anna vezetésével felkereste az egykori rabszállás emléktábláját, ahol az Országos Elnökség nevében Szántó László koszorúzott.

A másik csoport csatlakozott a badacsonytomaji önkormányzat Nagy Imre emlékszüretéhez. A Zabó szőlőben álló emlékkőnél Kiss Eliza, kiemelt borászati feladatokért felelős miniszteri biztos és Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese mondott beszédet. Elnökségünk nevében Balahó Zoltán, Csizmadia Ferencné és Széchényi László helyezte el az emlékezés koszorúját. A szüreti mustot ünnepi címkékkel ellátott üvegekbe töltötték. A két csoport a borkóstoló új helyszínén, a Léránt Pincészetben zárta Nagy Imre nevezetes szüreti látogatásának 60. évfordulójára méltóképpen emlékező programot.
A NIT „felnőtt” programját megelőzően, szintén Társaságunk szervezésében október 15-én bonyolították le nagy sikerrel a középiskolás diákok hagyományos badacsonyi emléktúráját.
  
 
Október 21-én Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nagy sajtó nyilvánosság mellett nyitotta meg az un. kerítés kiállítást, melynek előkészítésében aktívan részt vett Balahó Zoltán, Társaságunk elnöke. Ennek keretében a múzeum Bródy Sándor utcai és Múzeum körúti kerítésén az 1956-os Forradalom napjaiban Budapesten készült, kinagyított fotók láthatók.
Október 21-én Békéscsabán a „Tudomány napja” keretében Pedagógusok az 56-os Forradalom és Szabadságharcban címmel rendeztek konferenciát
Október 21-én a Budapesti rendőr főkapitányság megtartotta hagyományos koszorúzási ünnepségét dr. Kopácsi Sándor r. altábornagy, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nemzetőrségének életfogytiglani börtönre ítélt főparancsnok-helyettese, a Nagy Imre Társaság egykori alelnöke emlékére.

A rendezvényen Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, budapesti rendőrfőkapitány majd Kopácsi-Gelberger Judit mondott emlékező beszédet, aki édesanyjával, Dr. Kopácsi Sándorné Ibolya asszonnyal együtt az Országos Rendőr főkapitány meghívására érkezett Budapestre. Az emléktáblát a Nagy Imre Társaság és a Kopácsi Sándor Baráti Társaság tagjai a Kopácsi családdal együtt  koszorúzták meg.

December 22-én a Kopácsi Sándor Baráti Társaság hangulatos összejövetel keretében koszorúzta meg a Kopácsi házaspár korábbi lakóházán elhelyezett emléktáblát.
 
 
Október 20-án a vajdasági Zentán, a polgármesteri hivatal előcsarnokában felavatták az 1956-os Forradalom mártírjának, az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökének, a zentai születésű dr. Rajki Márton ügyvédnek az emléktábláját. A nagyszabású ünnepség megrendezése a szabadkai magyar főkonzulátus, a zentai önkormányzat és a Nagy Imre Társaság vajdasági szervezete együttműködésének eredménye.

A koszorúzási ünnepségen részt vettek a vajdasági magyarság  legmagasabb rangú politikai és egyházi vezetői, képviseltette magát a NIT Országos Elnöksége is. A koszorúzást követően a Zentai Magyar Kamaraszínházban rendezett díszelőadáson Babity János szabadkai főkonzul, Ceglédi Rudolf, Zenta város polgármestere és dr. Rajki Márton unokája (a mellékelt 3. képen) mondott emlékező beszédet. Ezt követően a színház társulata mutatta be a „Szabadság lángjai” című, nagy sikert aratott, erre az alkalomra készült előadását, mely azt  bizonyította, hogy Nagy Imre és a pesti srácok tisztelete nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők. A rendezvényt jó hangulatú fogadás zárta.
 
 
Október 19-én, Békéscsabán a NIT helyi szervezetének közreműködésével ebben az évben is megrendezték a fiatalok hagyományos 1956 méteres staféta futását.
 
Október 19-én Budapesten, a Váci utcai Abigail galériában kiállítás nyílt „1956 prófétái” címmel az 1956-os Forradalom és Szabadságharc után emigrált képzőművészek alkotásaiból. A kiállítás szervezője Hajdú Katalin, a Galéria tulajdonosa, október 1-i központi ünnepségünk egyik előadója volt. A megnyitó ünnepségen jelen volt Hollandia magyarországi nagykövete, kulturális életünk több vezető személyisége, valamint a kiállító művészek egy része. A kiállítás katalógusát új tagunk, Jankó Judit szakíró állította össze. 
 
Október 18-án, Miskolcon, a megyei köynvtárban, a NIT helyi szervezete emlékműsort rendezett annak emlékére, hogy a város szülötte, Szabó Lőrinc Illyés Gyulával együtt 1956. október 23-án irodalmi estet tartott. Az est előadói a neves irodalomtörténész, Kabdebó Lóránt és Dobos Marianne írónő voltak.
2016. október 15-én, az olasz-szlovén határon található I. világháborús színhelyen, a magyar nyelvben oly baljóslatúan hangzó Doberdó hegyen Nagy Imrére emlékező négy nyelvű információs táblát avattak a szegedi Meritum Egyesület kezdeményezésére és a San Martino del Carso-i önkormányzat támogatásával. A tábla szövege jól szemlélteti a 1915-ben három hónapot a véres olasz fronton katonáskodó 19 éves Nagy Imre és katonatársai megpróbáltatásait. Külön-külön táblát kapott az itt hősi halált halt szegedi olimpikon, Gönczy Lajos és a szintén itt harcoló Márton Áron is, Erdély későbbi püspöke.

A programot kétnyelvű szentmise és egy eperfa csemete elültetése tette teljessé, ami az ún. szegedi doberdói fára emlékeztet, amit háborús emlékként a szegedi 46. gyalogezred katonái vittek magukkal haza. A fa ma is megvan, a szegedi Móra Ferenc Múzeum egyik kiállító helyén, a Fekete Házában látható. Ez az egyik legkiemelkedőbb első világháborús emlék hazánkban. Társaságunkat Balahó Zoltán és Bereczky Enikő képviselte.
   
Október 13-án a jászberényi városháza dísztermében a Jász Múzeum és a NIT helyi szervezete rendezésében, a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával került sor az „1956 emlékezete” című tudományos konferenciára. Az előadásokat Balahó Zoltán, a NIT országos elnöke, dr. Tóth Péter Pál szociológus, Besenyi Vendel, Társaságunk helyi szervezetének elnöke és dr. Gedai István, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója tartották. A konferenciát követően a Lehel Vezér Gimnázium falán, fiai jelenlétében felavatták Donáth Ferenc agrártörténész-politikusnak, a Jászság szülöttének, a gimnázium egykori diákjának emléktábláját, akit a Nagy Imre perben 12 évi börtönbüntetésre ítéltek és haláláig a Kádár rendszer ellen szerveződő ellenzék egyik vezéralakja volt.  
A 60. évforduló alkalmából Goda Zoltán, jászberényi szervezetünk korábbi elnöke Pro Civitas kitüntetésben részesült. 
   
 
Október 7-én a kaposvári városháza dísztermében Társaságunk „Ötvenhat vidéken – Kaposvár és a vidék forradalmának kérdései” címmel nagy érdeklődéssel kísért konferenciát rendezett, melynek anyagi fedezetét az 56-os Emlékbizottságnál elnyert pályázat biztosította. A rendezvény fő szervezője a NIT Somogy megyei szervezetének elnöke, Dr. Szántó László volt, a konferencia elnöki tisztét Polgár Tamás, az MNL Somogy Megyei levéltárának igazgatója látta el.

A vendéglátó város nevében Oláh Lajosné alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, a konferenciát Balahó Zoltán, a NIT elnöke nyitotta meg, ezután Gárdonyi Mihályné mondta el Jobbágy Károly: A rádió mellett című versét, majd Varga Károly fafaragó művész, a kaposvári szervezet alapító tagja adta át Balahó Zoltánnak Nagy Imrét ábrázoló művét.

Az első előadást Szakolczai Attila tartotta, aki azt hangsúlyozta, hogy a forradalom önigazgatási szerveinek sikeres vidéki megalakulása bátorítást jelentett Nagy Imre számára, hogy egyértelműen a forradalom oldalára álljon. Érdekes megközelítésben mutatatta be a szovjetek kezdeti „engedékenységének” okait is.

Kis József a Borsod megyei forradalom eseményeit ismertette, benne az egyetemi ifjúság és a munkásság összefogásával, a Munkástanács szerepével és a Bükk hegységbe vonult ellenállókkal.

Bank Barbara a vidéki sortüzekről végzett kutatásainak eredményeiről szólt, felsorolva: melyik napon mely helyiségekben lövettek a fegyvertelen tömegre, mely okok motiválták a tűzparancsok elrendelőit, és ismertette azokat a nehézségeket, amelyekkel a kutatók a hiteles írásbeli források hiánya miatt találkoznak.

Holmár Zoltán a nyíregyházi forradalmi események ismertetése alkalmával vetített képeken bemutatta azok színhelyeit is, köztük az egykori pártközpont épületét, amely jelenlegi munkahelyének, a Jósa András múzeumnak ad otthont. Megemlékezett a forradalom két kivégzett vezetőjéről, akiknek emlékét tisztelettel ápolják.

Filep Tibor előadásának az adott különös érdekességet, hogy az általa ismertetett debreceni eseményeknek személyes résztvevője volt. A város forradalmának kezdeményezője az egyetemi ifjúság, ők mozgósították a gyárak munkásságát is. Követeléseik között szerepelt a határon túli magyarok sorsával történő foglalkozás is. Többek között arról beszél, hogy Debrecenben voltak október 23-án a forradalom első halottjai.

Dobos Gyula elmondta, hogy Tolna megye lakossága a forradalom előtt különösen elkeseredett volt, a jeges árvíz által tönkretett kétezer épület újjáépítésének elmaradása, az ellátási problémák, a termőföldek tagosítása miatt. Ennek ellenére vértelen forradalom zajlott le, amelyet kemény bosszúállás követett.

Rozs András előadása szerint Pécsett a forradalom előkészítésének legfontosabb eseménye a december 22-én összeült diákparlament volt. Pécsett az első napokban még nem voltak tüntetések, a lakosság a budapesti események lefolyását várta. Néhány nap múlva kezdődtek a demonstrációk és az új helyi hatalmi szervek megalakítása. A követelések között szerepelt, hogy hozzák nyilvánosságra az igazságot a bauxitbányának álcázott baranyai uránbányákról. Az előadó beszélt a megszállók elől a  hegyekbe vonult „mecseki láthatatlanokról” is.     

Szántó Lászlótól megtudtuk, hogy a somogyi forradalmi események élesztője a Zrínyi kör volt. A forradalmi események előkészítésének fontos állomása volt a fiatal szociológusok által a megye nyomorúságos helyzetéről készült összefoglaló vitája. Kaposváron a kommunista vezetőknek egy ideig sikerült blokkolniuk a valódi forradalmi közigazgatási szervezet megalakulását. Végül a valódi Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács október 30-án alakult meg.

Felmerült az igény, hogy a konferencia anyagát írásos formában is jelentessük meg.

A részletesebb képanyagot a későbbiekben a galériában mutatjuk be.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
 
 
  
Október 1-én a Nagy Imre Társaság a Nemzeti Múzeum dísztermében központi rendezvényt tartott ARC-poetica (az 1956-os forradalom és Nagy Imre köztéri ábrázolása) címmel.

Az eseményen Társaságunk tagjai és meghívott vendégek, köztük Jánosi Katalin, mártír miniszterelnökünk unokája, összesen százöten vettek részt. Aczél Eszter, a Múzeum történeti tárának igazgatónője köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd Hajdú Katalin, az Abigail galéria vezetője tartott előadást a forradalom képzőművészeti emlékeiről, melyekről az Abigail galériában is rövidesen kiállítás nyílik .

Ezt követően Balahó Zoltán megnyitó beszéde után átadta a Veress Enéh Erzsébet veresegyházi képzőművész által készített öt új emlékplakettet Földvári Rudolfnak, a NIT tiszteletbeli elnökségi tagjának, Goda Zoltánnak, jászberényi szervezetünk korábbi elnökének, Turi Kovács Mártának, a Békéscsabai Önkormányzat kulturális és oktatási osztályvezetőjének, Szalai Jánosnénak, a tatabányai és Mirnics Károlynak, a szabadkai szervezet tagjának. A laudációkat a konferencia moderátora, Csordás Dóra olvasta fel.

A konferencia témájához kapcsolódó előadások sorát Pótó János történész, a Nagy Imre Ház igazgatója

nyitotta meg, aki a tizenkét budapesti 56-os köztéri emlékhely közül hármat emelt ki. A Vértanúk téri Nagy Imre szobor története mellett felhívta a figyelmet az első kísérletekre, amelyekben Angyal István kívánságát teljesítve nagy rusztikus köveket állítottak a „csőcselék” emlékére (az egyik az Orsó és a Fenyves utca sarkán áll).

Szántó László a Nagy Imre szülőházán elhelyezett emléktábla és a kaposvári Nagy Imre szobor kalandos történetét ismertette.

Géczi József Alajos előadásában az 1989 január és június közötti politikai fejleményekről tartott előadást, kiemelve azok szegedi vonatkozásait és a reformszocialisták szerepét.

Nagy Sándor a békéscsabai emlékhelyeket mutatta be, részletesen szólva azokról a személyiségekről, akiknek emléktáblát állítottak.

Fekete Miklós a tatabányai emlékhelyeket ismertette, melyek többségének létrehozásában Társaságunk helyi szervezete meghatározó szerepet játszott. Az előadásból megismerhettük ezeknek az emlékhelyeknek a történelmi hátterét is.

A konferenciát követően a résztvevők Sümegi György művészettörténész szakértő kalauzolásával megtekintették a Rejt/Jel/Képek ’56 (a forradalom titkos művészete) című kiállítást, mely részben az itthon élő művészek titokban készített alkotásait, részben az 56-os emigráció tagjainak és külföldi művészeknek (többet között Marc Chagallnak és Jean Cocteaunak) a forradalomtól ihletett műveit tartalmazta.

A szakmai programot színvonala kultúrműsor egészítette ki, melyek keretében a vecsési Balla Péter népdalkör férfikórusa Nagy Imre katonakorának idejéből származó népdalokat (szereplésük felkerült a you tube-ra),  valamint Garamszegi Anett és Kis Levente népzenészek moldvai népdalokat adtak elő.

Az alábbiakban a Nagy Imre emlékplakett kitüntetettjeiről közlünk fotókat, a rendezvény képeit a későbbiekben a galéria tartalmazza.


Az 56-os Emlékbizottság a NIT két pályáz
atát fogadta be. Az Ember sorsok Debrecenben 1956 tükrében című debreceni kiadványra 1,5 millió Ft-ot, a vidék forradalmáról szóló kaposvári konferenciára (melyre október 7.-én kerül sor) 1,4 millió Ft-ot kaptunk. A pályázati összegek más célra nem használhatók fel, és szoros elszámolási kötelezettségnek kell eleget tennünk.

Az augusztus 20.-i nemzeti ünnep alkalmából Besenyi Vendel elnökségi tagunk, a jászberényi szervezet vezetője elismerő oklevelet kapott a földművelésügyi minisztertől.


Szeptember 9.-én FB elnökünk, Széchenyi László kezdeményezésére a zuglói Civil Házban 56-os kiállítás nyílt. Törzsanyagát a Nagy Imre Emlékház tárgyalótermében tavaly bemutatott tablók alkották, melyeket Széchenyi László saját gyűjtéséből származó fényképek és tárgyak egészítettek ki. A kiállítást Karácsony Gergely polgármester nyitotta meg, majd Sipos József tartott előadást, melyben azt emelte ki, hogy Nagy Imre rendkívüli fontosságot tulajdonított a nemzeti kérdésnek. A színvonalas kultúrműsort Vincze Lilla énekesnő és kísérője, Dóka Attila biztosították, akik a rendszerváltás idején született dalokat adtak elő.

 

Szeptember 10.-én a NIT elnökségi ülésén Balahó Zoltán beszámolt a legutóbbi ülés óta történt eseményekről és a következő hónapokra tervezett programokról, köztük az október 1.-i központi rendezvény előkészítéséről. Tájékoztatás hangzott el pénzügyi helyzetünkről és értékelés az FB elnöke részéről. A helyi szervezetek vezetői számos, az október 23.-i ünnepkörhöz kapcsolódó érdekes program terveit ismertették. Ez alkalommal köszöntötték fel Széchenyi Lászlót 70. születésnapja alkalmából és gratuláltak Besenyi Vendelnek a földművelési minisztertől kapott elismeréséért.
Július 2-án a Nagy Imre Társaság tagjai Parlament-látogatáson vettek részt. Idegenvezető segítségével járták végig az épületet, az ülésterem és más nevezetességek mellett kinyitották részükre (az egyébként közönség által nem látogatható) Nagy Imre termet is. Ezután megnézték a magyar törvényhozás történetét korszerű eszközökkel bemutató, érdekes kiállítást, és az 1956 október 25-i sortűz emléktermét, majd a Vértanúk terén virágcsokrokat helyeztek el névadónk szobránál. Sajnálatos módon a Parlamentet látogató csoportokra vonatkozó szabályok alapján a rendezvényen csak korlátozott létszámban (ötvennyolcan) vehettek részt, remélhetőleg a későbbiekben a többi tagtársnak is lehetősége nyílik az ország házának megtekintésére.
 
Tatabányai szervezetünk tagjai látogatást tettek Miskolcon, ahol megkoszorúzták az 1956-os emlékhelyeket.  


Sajnálattal közöljük, hogy debreceni szervezetünket kettős veszteség érte: életének századik évében elhunyt Biczó Gyula ezredes úr a debreceni szervezet tagja, és elhunyt Deli Kálmán úr, a szervezet egyik legaktívabb tagja is.
Május 9-én a Nagy Imre Emlékházban tartotta a Nagy Imre Alapítvány hagyományos Győzelem napi megemlékezését mintegy 35 fő, köztük több neves közéleti személyiség részvételével.
A rendezvényen Ungváry Krisztián történész tartott érdekes szempontokat felvető előadást Újrakezdés Magyarországon címmel.
Június 3-án a NIT Győr és környéke szervezete a városháza dísztermében ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Gergely Sándor országos alelnök, a helyi szervezet elnöke méltatta Nagy Imre érdemeit, majd Bana József, a városi levéltár igazgatója előadása keretében ismeretlen győri filmfelvételeket mutatott be az 56-os eseményekről. Szakolczai Attila, a levéltár munkatársa „Közvetlen demokrácia 1956-ban” címmel tartott előadást. Az ünnepség végén a NIT helyi szervezete által meghirdetett diákvetélkedő díjazottjai vették át az elismeréseket. A program érdekes színfoltja volt, amikor Juhász István önkormányzati képviselő bemutatta a felújított tanácsteremet.
 
Június 6-án a Nagy Imre Emlékház kertjében a Téka együttes népzenei koncertjével emlékeztek Nagy Imre születésének 120. évfordulójára és 60. születésnapi ünnepségére, melyen jó néhány, a Rákosi-féle vezetéssel szemben álló tekintélyes vendég jelent meg.
A mintegy hatvan résztvevő, köztük a NIT számos tagja jelenlétében tartott hangulatos rendezvényen a jelenlévőket az emlékezetes születésnapot idézve ünnepi tortával lepték meg.
 
Június 6-án Békéscsabán az évforduló alkalmából Nagy Imre szobránál tartottak emlékünnepséget, melyen Mák Beáta tanárnő mondott beszédet és a Trefort fiúkórus működött közre. A NIT helyi szervezete mellett többek között a Békés megyei POFOSZ képviselői is elhelyezték az emlékezés koszorúit. (ehhez van kép az aktuálisban).
Június 7-én Szegeden a NIT helyi szervezete és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete egész napos rendezvényt tartott a kettős évforduló alkalmából. A délelőtti „Nagy Imre és kora – történelmi nézőpontok” című konferencián Tomka Béla egyetemi tanár elnökölt, Rainer M. János, Szakolczai Attila, Kalmár Melinda, Bencsik Péter és Gulyás Martin tartottak előadást. Délután a Szegedi Tudományegyetem könyvtárában Marjanucz László egyetemi docens nyitotta meg a Nagy Imre élete és halála című kiállítást, amelynek rendezője Sipos József, a NIT elnökségi tagja volt (a kiállítás június 14-ig tartott nyitva). Ezt követően koszorúzást tartottak Nagy Imre szobránál.
Június 10-én a Főváros és környéke szervezet elnöksége megtartotta alakuló ülését, melyen megvitatták ez évi programelképzeléseiket. A megbeszélésen több újszerű, érdekes javaslat merült fel.
Az ülést követően mintegy húsz fő jelenlétében Nanovfszky György ny. nagykövet úr, a szervezet elnökségi tagja elevenítette fel moszkvai kiküldetésének néhány érdekes eseményét, többek között Jelcin elnök budapesti látogatásának előkészítését és lebonyolítását.( E látogatás során kért az orosz államfő bocsánatot a Szovjetunió 1956. évi agressziójáért, és koszorúzta meg Nagy Imre és mártírtársai sírját.) Nanovfszky úr hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás után a La Stampában megjelent, Nagy Imrét igaztalanul vádoló, különféle kombinációkra okot adó újságcikk a KGB provokációja volt.
 
Június 10-én Nyíregyházán a NIT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete névadónk születésének és mártírhalálának évfordulója mellett a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselőinek részvételével a poznani forradalom 60. évfordulójáról is megemlékezett. Az ünnepi köszöntőt Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke tartotta, majd Sallai József, helyi szervezetünk alelnöke mondott emlékező beszédet. Az eseményt szavalatok, népdalok színesítették. A program Nagy Imre domborművénél koszorúzással folytatódott, ahol Vengrinyák János szavalta el Nagy Imréhez című versét. Az eseményen részt vett Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája.
Június 11-én Tarpán, a NIT helyi szervezetének tagjai a Bajcsy Zsilinszky Emlékbizottsággal közösen koszorúztak Bajcsy-Zsilinszky Endre sírjánál és szobránál.
 
Június 15-én a kaposvári Nagy Imre téren a NIT Somogy megyei szervezete rendezett koszorúzással egybekötött emlékünnepséget. Az eseményen a Déryné vándorszínész társulat tagjai adtak nagy tetszést aratott műsort.
Június 16-án Tatabányán nagyszabású ünnepséget tartottak, melyen a kettős évforduló  mellett megemlékeztek a helyi szervezet megalakulásának évfordulójáról is. Nagy Imre szobránál Takács Péter emlékezett névadónkra,  ezt követően a résztvevők felkeresték és megkoszorúzták a szervezet által létesített emlékhelyeket: a vadorzót (egykori aknabejárat), majd a KÖMI egyik tatabányai rabtáborának emlékművét. A Városháza zsúfolásig megtelt dísztermében Schmidt Csaba  polgármester „Út a modern iparvárosig” címmel tartott előadást a város múltjáról, jelenéről és jövőre vonatkozó terveiről, majd Jóna Imre történelemtanár, politológus beszélt a tatabányai kényszermunka táborokkal (1952-56) kapcsolatos kutatásairól. Ezután Bencsik János országgyűlési képviselő észrevételeit hallgatták meg Nagy Imre életútjának értékeléséről, az ügynökaktákra vonatkozó parlamenti vitáról és a különböző politikai erők közötti minimális kompromisszum szükségességéről. A városházi rendezvény végén Csizmadia Ferencné átadta az új belépők tagsági igazolványait. A rendezvénysorozat az 56-os emlékműnél (rabkapu) fejeződött be, ahol Igari Béla beszélt Nagy Imre mártírhaláláról. A programokat a tatabányai bányász kórus műsora és Turbuk István 56-os versekre készített dalfeldolgozása gazdagították.
 
Június 16-án Debrecenben 52 fő részvételével szép programmal emlékeztek meg a kettős évfordulóról. Nagy Imre emléktáblájánál Mervó Zoltán, Hajdú-Bihari szervezetünk tb. elnöke mondott beszédet, majd megkoszorúzták névadónk és Szilágyi József emléktábláit. A program a Debreceni Művelődési központ Pódiumtermében rendezett emléküléssel zárult. A programsorozatban helyi elnökünk, Erdélyi Márta előadó művészként is közreműködött.
Itt említjük meg, hogy a NIT pályázatot nyert az 56-os Emlékbizottságtól az Erdélyi Márta és Andics Árpád által szerkesztett kiadvány anyagi támogatására.
 
A NIT Békés megyei szervezetének ünnepségén a mártír miniszterelnök békéscsabai szobránál Vad Tamás történelem- és jogtanár tartott beszédet. A megemlékezés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjainak és a Kemény gitárklub tagjainak műsorával, majd koszorúzással, mécses gyújtással zárult.
Június 16-án délután a budapesti Vértanúk terén a Nagy Imre Alapítvány rendezett civil szervezetek részvételével koszorúzási ünnepséget, melyen Jánosi Katalin mondott beszédet és Galkó Balázs szavalt.
 
Június 16-án délelőtt a központ állami ünnepség szónokai a Nagy Imre szobornál és a rákoskeresztúri köztemetőben méltóképpen emlékeztek meg névadónk nemzetért hozott áldozatáról, mártírhaláláról.
Június 20-án tárlat nyílt Szabadkán a NIT vajdasági szervezetének kezdeményezésére, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus támogatásával és a Magyar Nemzeti Múzeum , valamint a Szabadkai Városi Múzeum szakmai összefogásával. A kiállítás 60 tárgy és dokumentum segítségével mutatja be a Forradalom miniszterelnökét, és szerencsése egészül ki a Sipos József rendezte, Nagy Imre életútját bemutató tablógyűjteménnyel.
A tárlat, melyet Babity János szabadkai főkonzul, Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, és Hulló István, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója nyitották meg a vajdasági sajtó nagy érdeklődésétől kísérve, szeptember 30-ig tart nyitva
 

Június 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a jubileumi év tiszteletére nagyszabású kiállítás nyílt Rejt- Jel-képek (a forradalom titkos művészete) címmel, mely elsősorban Sümegi György művészettörténész gyűjteményére épül. A kiállítás NIT tagjai szakavatott idegenvezetés közreműködésével tekinthetik meg októberi központi ünnepségünk keretében.
   
      
 
Május 23-án a NIT kibővített elnökségi ülésén bensőséges ünnepség keretében köszöntöttük Földvári Rudolfot, tiszteletbeli elnökségi tagunkat 95. születésnapja alkalmából. Az eseményről a későbbiekben a galériában szerepel képösszeállítás.
 
 
Május 2-án a Nagy Imre Társaság helyi szervezetének közreműködésével kiállítás nyílt a kaposvári megyei könyvtárban az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60 évfordulója alkalmából. A kiállítást Pótó János nyitotta meg, Jánosi Katalin és Rainer M. János tartottak előadást.
Május 7-én a Nagy Imre Társaság megtartotta éves Küldött gyűlését, mely elfogadta az Elnökség 2015. évi munkáról szóló beszámolóját, a Társaság 2015. évi mérlegét, valamint a 2016. évre szóló munka- és költségvetési tervet. Az ülésen bemutatkozott a NIT Főváros és környéke nevű új helyi szervezete. A beszámolók kapcsán a küldöttek részéről számos érdekes tájékoztatás, javaslat és észrevétel hangzott el. A programot Tóth Eszter Zsófia történész asszonynak „a nők helyzetének változása az 1950-es, 60-as években” című előadása, Sipos József Nagy Imréné Égető Máriáról szóló megemlékezése, valamint Erdélyi Márta szavalatai és Turbók István tatabányai küldöttünk 1956-tal kapcsolatos versek megzenésített változatáról készült megható előadása gazdagították. Balahó Zoltán elnök úr köszöntötte születésnapos küldötteinket, az ülés végén Fekete Miklós levezető elnökünk javaslatára megemlékeztünk az elmúlt Küldött gyűlés óta elhunyt 16 tagtársunkról.

A későbbiekben a Küldött gyűlés határozatainak pontos szövegét a dokumentumtárban ismertetjük, a képgalériában pedig bemutatjuk az ülésről szóló képsorozatot.
    
A 2016 március 10-i elnökségi ülés határozatai a Dokumentumtárban olvashatók.
Március 30-án Tiszanagyfaluban koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete és a nagyközség önkormányzata abból az alkalomból, hogy ebben a faluban kezdődött meg a Nagy Imre által irányított földosztás. Megyei elnökünk, Holmár Zoltán beszédét a Média rovatunkban közöljük
   
Tisztelt tagtársak és szimpatizánsok!

A Népszabadság március 23-i számában megjelentette Krómer István „utálja az Úr a kétféle súlyt” című olvasói levelét, melyben végig Nagy Imre személyét becsmérli, és a Rákosi korszak népellenes vezetőivel helyezi egy sorba. Annak ellenére, hogy a Népszabadság minden számában közli, hogy „A fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül (sic!) tükrözik a szerkesztőség álláspontját”, mégis különös, hogy egy magának baloldalinak tartó lapban ilyen förmedvény jelenhet meg. Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben nem ez az első támadás és méltatlan összehasonlítás Nagy Imre személyével és tevékenységével kapcsolatban ( ami különösen ízléstelen az 1956-os Forradalom 60. évfordulójának esztendejében), kérünk mindenkit, hogy programjaikon, rendezvényeiken, nyilatkozataikban, olvasói levelek, személyes beszélgetések formájában tiltakozzanak névadónk dehonesztálásával szemben.

Ezzel kapcsolatban az alábbi érveket ajánljuk szíves figyelmetekbe:

-          Egyes történészek tényként kezelik, hogy Nagy Imre Szovjetunió-beli tartózkodása idején a KGB jogelődjének ügynöke volt. Ez az ügy azonban korántsem egyértelmű. Mértékadó orosz történészek állították, hogy a feltételezés alaptalan. Az ezzel kapcsolatos kutatásokról az év II. felében hallhatunk Nanovfszky György úr előadásában, a Főváros és környéke szervezetünk rendezésében.

-          Nem igaz, hogy az 1945. évi földosztás csupán Sztálin utasításának mechanikus végrehajtása volt. Nagy Imre már a húszas évektől fogva intenzíven foglalkozott a magyarországi földkérdés megoldásával, és még a Szovjetunióban kidolgozta a földosztás megvalósításának módozatait.

-          Az említett olvasói levéllel szemben Nagy Imre nem tartozott a Rákosi rendszer irányító törzséhez. A legfőbb vezetők nem bíztak benne, míg tehették, a második vonalban tartották. Szándékosan bízták meg kellemetlen feladatokkal, mint amilyen begyűjtési miniszteri kinevezése vagy a Sztálin halála alkalmából elmondott gyászbeszéde volt. Nagy Imre ekkor még tartotta magát a pártfegyelemhez. A magyarországi németek elűzése a nagyhatalmak utasítására történt. Annak, hogy belügyminiszterként éppen Nagy Imre kényszerült ennek az igazságtalan rendelkezésnek az aláírására, csupán formális szerepe volt.

-          Annak, hogy 1953-ban a Sztálin halála után megváltozott politikájú szovjet vezetés, majd 1956 októberében a tüntető tömeg kényszerítette ki Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését, éppen az volt az oka, hogy ő volt az egyetlen ismert kommunista politikus, aki nem járatta le magát az ország lakossága előtt.

-          Kétségtelen tény, hogy Nagy Imre miniszterelnöksége idején nem minden politikai fogoly szabadult ki a börtönökből és az internáló táborokból. De az is tény, hogy a recski, badacsonyi és más rabtáborok felszámolásával, a politikai foglyok ügyének felülvizsgálatával, a kitelepítés intézményének megszüntetésével sok tízezer ember nyerte vissza szabadságát. És akkor a gazdasági, szociális és egyéb területeken végrehajtott intézkedésekről nem is beszéltünk.

-          A pasaréti villát nem rekvirálták, hanem tulajdonosai elhagyták az országot, de a tények az olvasói levél szerzőjét nem zavarják.

 
Érdekes módon a vádaskodók valahogy elfelejtkeznek névadónk 56-os szerepéről, a perben tanúsított magatartásáról, emlékezetes zárószavairól,  mártírhaláláról. Ezek a tények nem férnek a Nagy Imréről alkotott képükbe
Minden kedves tagtársunknak, támogatónknak és szimpatizánsunknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Március 21-én Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi és Glatz Ferenc, az MTA korábbi elnöke tettek látogatást a Nagy Imre Emlékházban. Az emlékmúzeumot és Nagy Imre egykori dolgozószobáját Jánosi Katalin és Pótó János házigazgató mutatta be a vendégeknek. A program végén Lovász László elismerését fejezte ki a látottak felett, és hasonlóan sikeres folytatást kívánt a további munkához. Az eseményen részt vettek a Nagy Imre Alapítvány kurátorai, a Nagy Imre Társaság több vezetője, az emlékház munkatársai és a sajtó képviselői.
Március 19-én a Nagy Imre Emlékházban megtartotta alakuló ülését a NIT új helyi szervezete „Főváros és környéke” néven.  A csatlakozók között a NIT korábbi tagjai (köztük alapító tagok) mellett új belépőket is üdvözölhettünk. A résztvevők titkos szavazással a szervezet elnökévé Dr. Császtvay Tünde irodalom- és művelődéstörténészt, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának általános helyettesét, elnökségi taggá Dr. Nanovfszky György ny. nagykövet, címzetes egyetemi tanárt és Farkas György ny. rendőr ezredest, pénztárosává Búr Csengét, a Nagy Imre Emlékház munkatársát választották, emellett  programot és költségvetést fogadtak el. Az alakuló ülést Garamvölgyi Anett aranypáva díjas kobozművész műsora és Fodor Fanni „Nagy Imre az I. világháborúban és a hadifogságban” című előadása színesítette. Az itt közölt fotók mellett az eseményről további felvételek  későbbiekben a 2016. eseményei címszó alatt találhatók.
     
Nemzeti ünnepünk alkalmából március 18-án a Nagy Imre Alapítvány tartott rendezvényt az Emlékházban. Katona Csaba történész-levéltáros az 1848-49-es szabadságharccal kapcsolatos orosz és ukrán levéltári anyagokról tartott érdekes, az eseményeket és személyeket több szempontból új megvilágításba helyező előadást, majd Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója ismertette a XIX. század ritkán emlegetett jeles politikusának, gróf Teleki Lászlónak az életútját. A rendezvényen Társaságunk számos tagja vett részt
„ A NIT több helyi szervezete részt vett a március 15-iki nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezéseken. A kép a miskolci koszorúzáson készült
 
az Országos Elnökség ülését megelőzően helyi szervezeteink megtartották közgyűlésüket.

Szegedi és szabadkai szervezetünk közös  beszélgetést tartott.

 
Debrecenben szép könyvbemutatót rendeztek Filep Tibor interjúkötetéből, melynek műsorvezetője Erdélyi Márta volt
   
A Nagy Imre Társaság elnöksége március 10-én tartotta idei első elnökségi ülését, melyen

- beszámolót hallgatott meg a legutóbbi ülés óta történt eseményekről;

- megvitatta a 2015. évről szóló elnökségi és pénzügyi beszámolót, valamint a 2016. évi programokkal és költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatást és a Felügyelő Bizottság jelentéstervezetét. A beszámolók a május elejére tervezett Küldött Gyűlés előkészítését szolgálták.

 
A döntésekről és egyéb részletekről a Jegyzőkönyv elkészülte után adunk tájékoztatást.
A NIT tatabányai szervezete idén is megrendezte hagyományos farsangi bálját.
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetünk január 27-én tartotta évi első taggyűlését, melyben számos érdekes programelképzelést vitattak meg.
A NIT tatabányai szervezete megtartotta 2016. évi első közgyűlését, melyen megbeszélték idei munkatervüket, és Fekete Miklós ismertette Gyüszi László: 1956 Tatabánya című könyvét.
 
2016 január 13-án volt Jánosi Ferenc  (1916-1968) születésének 100. évfordulója. Jánosi Ferenc Nagy Imre mártír miniszterelnök veje és harcostársa volt, 1958-ban a Nagy Imre perben nyolc évi börtönbüntetésre ítélték.
 
 2016. január
December 6-án hosszú szenvedés után elhunyt Joósz Gábor, országos elnökségünk tiszteletbeli tagja, miskolci szervezetünk tiszteletbeli elnöke, az 1956 októberi Forradalom és Szabadságharc aktív résztvevője.
Temetése december 10-én nagy részvét mellett zajlott le Miskolcon a Mindszenti Evangélikus Temetőben.
Az Észak című napilap hosszabb cikkben méltatta Joósz Gábor életútját.
A Nagy Imre Társaság őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak és megőrzi emlékét.
December 5-én NIT elnökségi ülést tartottak a Nagy Imre Házban, melynek témái a következők voltak:

1.      beszámoló az Örökségünk most megjelent számáról (a jelen lévő helyi szervezeti elnökök megkapták és elvitték a az általuk kért példányszámot, amelyet szétosztanak tagjaink között. A későbbiekben Honlapunk megjelenteti az örökségünk 2015. évi számát).

2.      beszámoló az új Honlapról

3.      Elnöki beszámoló és hozzászólások a legutóbbi Küldött Gyűlés óta történt eseményekről és a 2016. évi tervekről.

4.     Pénzügyi beszámoló (a 2015. évi gazdag programok költségei miatt a Társaságunk rendelkezésére álló pénzösszeg minimálisra csökkent. Ezért az Elnökség kéri tagjainkat, hogy a 2016. évi tagdíjakat, mielőbb, lehetőleg az év elején fizessék be, és központi támogatást igénylő programjaikat  a 2016. május utáni időszakra szervezzék)

5.       A Felügyelő Bizottság elnökének észrevételei
Az Elnökség elfogadta, hogy vegyük fel a kapcsolatot 2016-os emlékévet előkészítő bizottsággal. Szintén megszavazta, hogy hogy nyújtsunk be pályázatot a Nemzeti együttműködési Alaphoz 2016. évi működésünk pénzügyi forrásainak növelése érdekében.
 
December 5-6-án a NIT helyi szervezete által rendezett diákvetélkedő győztesei jutalomúton vettek részt Magyarországon, ahol több 1956-os emlékhelyet kerestek fel, és látogatást tettek a Nemzeti Múzeumban.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc témájában megszervezték azt a vajdasági szintű középiskolás vetélkedőt, ahol kilenc csapat mérkőzött meg egymással. A diákok Magyarkanizsáról, Szabadkáról és Topolyáról érkeztek.
   
November 11-én a hagyományos békéscsabai Tudomány ünnepe keretében Nagy Imre Társaság helyi szervezete földosztási konferenciát szervezett, melyen Sipos József, Szenográdi Péter és Farkasné Csató Katalin tartottak előadást.

 
November 7-én, a délvidéki Horgoson  rendezvénnyel egybekötve emléktáblát avattak az 1956-os magyarországi menekültek befogadásának emlékére. Az eseményen elnökségünk és több anyaországi szervezetünk is képviseltette magát.
 
A Nemzeti Múzeum honlapján található Balahó Zoltán cikke, melyben ismerteti Nagy Imre 1956 november 4-én elhangzott beszédét, annak körülményeit és látható névadónk Nemzeti Múzeum birtokában lévő néhány személyes tárgya is.
Az ünnepi rendezvények keretében a NIT helyi szervezete nagy részt vállalt a Pákozdy Ferenc „56-os” költő emlékére október 28-án rendezett irodalmi műsor előkészítésében és lebonyolításában. A verseket Erdélyi Márta adta elő, aki egyúttal a műsor rendezője, egyik szerkesztője és előadója is volt.
A Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete október 26-án rendezvényt tartott "A katonaság szerepe az 1956-os forradalomban" címmel.
Október 26-án a Budapesti rendőr Főkapitányság rendezett koszorúzási ünnepséget Dr. Kopácsi Sándor altábornagy (a NIT egykori alelnöke) emlékére. Az ünnepségen Bucsek Gábor budapesti rendőr főkapitány és helyettesei, a Polgárőrség országos parancsnokságának, valamint a NIT és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselői helyezték el koszorúikat a forradalom rendőr főparancsnokának emléktáblájánál. (ld. galéria).

Október 23-án a Nagy Imre Alapítvány ünnepi rendezvényén Pótó János, az Emlékház igazgatója tartott előadást Nagy Imre legfontosabb döntéseinek motivációiról, majd Jánosi Katalin mutatta be a vendégeknek a nagy audiovizuális tárlókkal bővített állandó kiállítást és Nagy Imre egykori dolgozószobáját. A látogatók megtekinthették az Emlékház anyagából készített, az 1956-os forradalom eseményeit napról napra bemutató ideiglenes fotókiállítást is.

A NIT budapesti szervezete a Vértanúk terén rendezett koszorúzással egybekötött megemlékezést, melyet elsősorban Göncz Árpád emlékének szenteltek.

Ezekben a napokban több helyi szervezetünk vett részt és koszorúzott országon belül és a Délvidéken a helyi önkormányzatok és más szervezetek rendezvényein.

Az október 23-i nemzeti ünnep tiszteletére Békéscsabán ismét megrendezték a hagyományos 1956 méteres stafétafutó versenyt, melynek szervezésében aktívan részt vett a  NIT helyi szervezete.
  
Október 21-én emlékezetes rendezvénnyel ünnepeltük meg Somogy megyei szervezetünk alapításának huszadik évfordulóját. A mintegy hetven tagunk részvételével szervezett konferencián többek között Szita Károly polgármester mondott üdvözlő beszédet, Balahó Zoltán 12 emléklapot adott át a helyi szervezet aktívan tevékenykedő régi tagjainak. Pótó János, a Nagy Imre Emlékház igazgatója felolvasta Jánosi Katalin üdvözletét és előadást tartott névadónk nemzetközi sajtóban történt említéseinek időbeli változásáról, annak tanulságairól, melynek végén felhívta a figyelmet a Nagy Imre emlékezetének életben tartását fenyegető veszélyekre. Szántó László felidézte a kaposvári szervezet történetét, és érdekes filmvetítést láttunk arról, hogyan ápolják szülővárosában rendszerváltás óta Nagy Imre emlékét. A konferencia után a résztvevők megkoszorúzták Nagy Imre szobrát. A rendezvény jó hangulatú állófogadással zárult. A kitűnő szervezésért és a színvonalas programokért Szántó Lászlót és a helyi szervezet legaktívabb tagjait illeti köszönet. (ld. galéria).

Október 16-án és 17-én tartottuk a NIT hagyományos badacsonyi zarándokútját annak emlékére, hogy Nagy Imre utolsó békés napját 1956. október 22-én a Zabó család vendégeként, az ottani szüreten töltötte. Október 16-án a kaposvári és győri diákok tartottak emléktúrát. 17-én NIT számos szervezetéből mintegy nyolcvanan vettek részt a gazdag programon, melynek keretében meglátogatták az Egry József Emlékmúzeumot, a badacsonytomaji bazalt templomot, megkoszorúzták a Zabó család szőlőjében álló emlékoszlopot, egy csoportjuk a rabtábor és a kőbányászok emlékművénél is kifejezte tiszteletét. A sikeres szervezésért és a színvonalas előadásokért köszönetünket fejezzük ki Zabó Anna asszonynak és Káloczi Kálmán úrnak. (ld. galéria).

Október 13-án, Békéscsabán az Egyetemi Közéleti Szalon keretében, helyi szervezetünk társrendezésében A Nagy Imre-féle földosztás címmel tartottak konferenciát, melynek előadója Sipos József, házigazdája Micheller Magdolna professzor asszony volt.
Október 10-én Ajka-Padragkúton emlékoszlopot avattak azoknak a bányászoknak az emlékére, akik 1966-ban, a Forradalom 10. évfordulóján fel akartak robbantani egy szovjet katonai szerelvényt. Az ünnepségen társaságunkat Káloczi Kálmán, veszprém megyei szervezetünk elnöke képviselte.
Életének 94. évében, október 6-án, családja körében elhunyt Göncz Árpád politikus, író, műfordító, a rendszerváltáskor létrejött harmadik magyar köztársaság első államfője, mindmáig legnépszerűbb politikusa. 2002-ben megkapta a Nagy Imre-érdemrendet, maga is érdemérmet alapított Nagy Imre emlékére, 1996-ban ő mondta az ünnepi beszédet névadónk budapesti szoboravatásán, többször is részt vett a Nagy Imre házban rendezett programokon. Nyugodjék békében!
Göncz Árpád temetése november 6-án, 15 órakor volt az óbudai temetőben.
Szeptember 26-án békéscsabai szervezetünk látta vendégül a NIT tagjait. A gazdag programon kelet-magyarországi és délvidéki szervezeteinken kívül Tatabányáról is sokan vettek részt, többen Budapesten csatlakoztak hozzájuk (ld. galéria).

Nagy Sándor alelnök úr szakavatott idegenvezetésével felkerestük a békéscsabai nevezetességeket és 56-os emlékhelyeket, megkoszorúztuk a forradalmárok segítési szándéka miatt szibériai kényszermunkát szenvedett szovjet katona, Lukács Márton emléktábláját, majd Nagy Imre mellszobrát, ahol jelen voltak az önkormányzat képviselői is. Ezután meglátogattuk Fekete gyűjteményt, ahol személyesen a gyűjtemény gazdája, a 88 éves Fekete Pál úr, a békés megyei forradalmi események kiemelkedő szereplője kalauzolt bennünket. Ezután a Gödöllői Szent István Egyetem kihelyezett tagozatának campusát kerestük fel, ahol Micheller professzor asszony elsősorban a békéscsabai nemzetiségek történetéről szóló színes előadását hallgathattuk meg. A békéscsabai program a Munkácsy Emlékházban és a Kolbászmúzeumban tett látogatással fejeződött be. A kellemetlen időjárás ellenére nagy élményt nyújtó látogatás megszervezéséért és lebonyolításáért meleg köszönetet mondunk Nagy Sándor úrnak, kedves feleségének és a helyi szervezet tagjainak.


Szeptember 23-án szabadkai szervezetünk újjáalakította filmklubját.
 
Szeptember 19-én a NIT tatabányai szervezete koszorúzással egybekötött emléktúrát szervezett Kiskunmajsára.


„A NIT Küldött Gyűlése augusztus 29-i ülésén elfogadta a bíróság észrevételei által módosított Alapszabályt, majd a kibővített elnökségi ülés meghallgatta a márciusi küldött közgyűlés óta történt eseményekről szóló elnöki tájékoztatást, a pénzügyi beszámolót, a Felügyelő Bizottság elnökének észrevételeit, és megtárgyalta a következő hónapok programját.
A módosított alapszabályt benyújtottuk a bíróságnak.
 
Az elmúlt időszakban elhunyt barátaink: Dr. Gribovszki László professzor, Nagy Balázs (közíró, politilógus – Franciaország), Sebestyén Tibor nyugdíjas vajdasági színművész, aki hozzájárult ahhoz, hogy háza falán helyezzük el Nagy Imre szabadkai emléktábláját.

 
December 2-án délután a pasaréti Kájoni Közösségi Házban ünnepi rendezvényen emlékeztünk meg a Nagy Imre Társaságának alapításának 25. évfordulójáról. A résztvevőket a falakon  Nagy Imréről és a NIT történetéről szóló plakátkiállítás fogadta. A program moderátora Doszpoly Orsolya, miskolci szervezetünk elnöke volt. Először Gárdonyi Mihályné (Kaposvár) mondta el Faludy György Nagy Imre című versét, majd Banyó Bálint konzervatóriumi hallgató zongorajátékát élvezhettük. Haas Péter, Társaságunk alelnöke az 1992. novemberi alapító ülésre és a Társaság előtti válaszutakra és fontos döntésekre emlékezett. Ezután a tatabányai Turbuk István énekelt és gitározott a megszokott jogos nagy sikerrel, majd korábbi elnökünk, jelenlegi elnökségi tagunk, Sipos József gondolatait hallgattuk meg  az életét meghatározó tényezőkről, Társaságunkban eltöltött éveiről, és a jelen és jövő feladataira vonatkozó elképzeléseiről. A tatabányai bányászkórus dalai megható módon idézték fel a bányász sorsot, majd citeraszólistájuk, Lajtos József népdalokat játszott. Ezt követően Balahó Zoltán, a NIT elnöke periodikánk, az Örökségünk régebbi számaiból idézve bizonyította, hogy Nagy Erzsébet korábbi szavai és az újságból felidézett más gondolatok ma is érvényesek. Ezután Garamvölgyi Anett kobozművész és énekes bizonyította, hogy nem véletlenül nyerte el a műfaj legnagyobb kitüntetését, az aranypávát.

A délután egyik csúcspontja a Nagy Imre emlékplakettek átadása volt. Kitüntetésben részesültek:

Hortiné Dr. Bathó Edit Ph.D tudományos fokozattal rendelkező néprajzkutató, a jászberényi Jász Múzeum igazgatója (amely vezetése alatt 1999-ben elnyerte az „év múzeuma” címet);

Csizmadia Ferencné, országos Elnökségünk tagja, a tatabányai szervezet „lelke”;

Erdélyi Tamás kiadványszerkesztő, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetünk tagja és „mindenese”;

Mihályfalvi László, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Somogy megyei szervezetünk vezetőségi tagja,

Dr. Sipos József, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, a történelemtudományok kandidátusa, Társaságunk országos elnökségi tagja, korábbi elnöke.

Mindnyájukra jellemző, hogy szűkebb pátriájukban nagy tekintélynek örvendenek, és évtizedek óta sokat tesznek Nagy Imre emlékének ápolásáért, a NIT tevékenységének támogatásáért.

A díjátadást követően Szécsi Viktória ének- és Vihula Mihajlo gitárművész (Akvarell formáció) nagy sikerű előadásukba még a közönséget is bevonták. A kulturális programot Gárdonyi Mihályné kedves szavalata zárta.

A hivatalos program végeztével a résztvevők pezsgővel gratuláltak a kitüntetetteknek, majd állófogadáson vettek részt, melynek csattanójaként az ünnepi tortán csillagszórózás köszöntötte a 25 éves Nagy Imre Társaságot.

Az este hangulatos retró zenével és baráti beszélgetéssel zárult.

A nagyszerű rendezvényért köszönet illeti a szervezőket (köztük Csizmadia Gyöngyit, aki betegszabadsága mellett is aktívan részt vett az esemény előkészítésében és lebonyolításában, és kedves „zenefelelős” férjét), a közreműködőket, a technikai feltételeket biztosító Nagy Imre Emlékházat, és a vendéglátó Kájoni Közösségi Házat.
A további képeket és videófelvételt a rövidesen elkészülő Galéria tartalmazza.
 
 

Válasszon az alábbi kategóriákból

 
Kezdőlap NIT tablakep Rólunk Szervezet

Történet

Média

Dokumentumtár